św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

24 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci...
Muzeum chce w tym dniu przybliżyć wszystkim tematykę Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. - Chcielibyśmy przypomnieć tło historyczne, jak i przybliżyć zagadnienia zarówno zorganizowanych form pomocy jak decyzje pod auspicjami Rządu RP na Uchodźstwie, czy Rada Pomocy Żydom „Żegota”). Również opowiedzieć o najsilniejszym wsparciu, jakie zostało udzielone Żydom czyli pomoc indywidualnych osób oraz rodzin, które za swoją odwagę i humanitaryzm zapłaciły nierzadko najwyższą cenę – mówi Hanna Mik, rzecznik prasowy MIIWŚ.
Historię rodziny Ulmów, uznawaną za symbol polskiej martyrologii za pomoc niesioną Żydom, można poznać na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej. - Z uwagi na zamknięcie placówki ich historię przybliżymy wirtualnie, w trakcie prowadzanego online wykładu dr. hab. Grzegorza Berendta – dodaje H.Mik.
Wykład zostanie udostępniony online 24 marca br. w mediach społecznościowych Muzeum II Wojny Światowej (#M2WSwirtualnie; na FB oraz na kanale YouTube MIIWŚ). 
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/Muzeum2wojny
FACEBOOK: https://pl-pl.facebook.com/Muzeum.II.Wojny.Swiatowej
TWITTER: https://twitter.com/muzeum1939
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/muzeum1939/
Ponadto 24 marca Muzeum II Wojny Światowej w ramach akcji #M2WSwirtualnie przedstawi zabytki związane z przypadającą w tym dniu rocznicą. Przypomni też wybrane notacje świadków historii, poruszające temat pomocy niesionej Żydom pod okupacją niemiecką.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00