św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Spędzasz czas z rodziną w domu, na domowej...
Oferta instytucji kultury, prowadzonych lub współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ogromna. W związku z czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, teatrów czy bibliotek, przygotowały ofertę, umożliwiającą kontakt ze sztuką poprzez kanały internetowe. Poniżej propozycje pomorskich instytucji kultury:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – www.muzeum1939.pl
Instytucja zachęca do wirtualnych form korzystania z oferty placówki. Nie ruszając się z domu, można np. zapoznać się z portalem historii mówionej, gdzie zgromadzono 29 nagrań trwających łącznie 35 godzin.
Interesującą propozycją jest portal historii mówionej uruchomiony przez Muzeum II Wojny Światowej w listopadzie ub. roku. Gromadzi on relacje świadków i bohaterów II wojny światowej. Są one dostępne po wcześniejszym zalogowaniu. Aktualnie na stronie https://historiamowiona.muzeum1939.pl/ znajduje się 29 notacji filmowych (opatrzonych transkrypcjami w języku polskim i angielskim), które łącznie zajmują 35 godzin. Do części nagrań dołączone są dokumenty i zdjęcia archiwalne. Zrealizowano je głównie na terenie Polski, ale część wspomnień pochodzi też od osób zamieszkałych za granicą m.in. w Białorusi, Niemczech, na Ukrainie i USA. Wśród opowiadających o swoich przeżyciach wojennych są też cudzoziemcy. Większość relacji uzyskali pracownicy MIIWŚ, a pozostałe pochodzą od Fundacji Filmowej Armii Krajowej.
Wirtualnie można też spacerować po historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Strona internetowa https://spacer.muzeum1939.pl/pl/ zawiera m.in. ok. 100 oryginalnych panoram Westerplatte, w które wkomponowano 40 archiwalnych fotografii i ponad 30 nagrań historycznych relacji obrońców Westerplatte z września 1939 r. Możliwe jest też m.in. wykonanie pamiątkowej pocztówki i jej dalsze przesłanie lub udostępnienie znajomym.
Działa też kanał YouTube Muzeum II Wojny Światowej, na którym znaleźć można liczne materiały, w tym pochodzące z konferencji naukowych MIIWŚ, produkcje filmowe muzeum, relacje świadków historii i audycje historyczne.

W Muzeum Narodowym w Gdańsku – www.mng.gda.pl - uruchomiono już szereg specjalnie dedykowanych aktywności internetowych. Można podziwiać perłę w kolekcji instytucji czyli gotycki tryptyk Hansa Memlinga ”Sąd Ostateczny”, ale także odwiedzić Muzeum Hymnu Narodowego czy Muzeum Etnograficzne. Zdigitalizowano szereg zbiorów. Na kanale muzeum na FB także wiele wydarzeń. Codziennie na Facebooku - www.facebook.com/MNGdansk - muzeum zapewnia kontakt ze sztuką. Można kontaktować się z kuratorami zbiorów Dzieci mają możliwość wykonać proste zadania plastyczne – kolorowanie, wycinanie, poszukiwania prawidłowych odpowiedzi na pytania. Wszystkie materiały potrzebne do zabawy są postaci plików PDF do pobrania i wydrukowania.
Do odwiedzin zaprasza również Muzeum Gdańska – www.muzeumgdansk.pl. Szczególnie polecamy dział historii mówionej i ogromny zbiór fotografii Gdańska. Można je znaleźć pod adresem: dziedzictwo-gdansk.pl.
Wycieczki bez  wychodzenia z domu można również odbyć do zamków krzyżackich:
Muzeum Zamkowe w Malborku - http://www.zamek.malbork.pl/
Zamek w Kwidzynie - www.zamek.kwidzyn.pl
Wirtualny spacer: https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/
Opisy i zdjęcia strat: http://straty.zamek.malbork.pl/straty/
Można także zapoznać się z historią obozu koncentracyjnego KL Stutthof.
Muzeum Stutthof w Sztutowie - http://stutthof.org/
Wirtualny spacer: http://stutthof.org/projekty/MuzeumStutthof.html
Wirtualny spacer po Muzeum Piaśnickim w Wejherowie (oddział Muzeum Stutthof): http://www.360studio.org/spacery/MuzeumPiasnickie.html
Księgarnia internetowa: http://stutthof.org/publikacje/
Archiwum:
Informacje o więźniach KL Stutthof: http://stutthof.org/wyszukaj-bylych-wiezniow/
Zbiory ikonograficzne: http://stutthof.org/zbiory-ikonograficzne/
Zbiór relacji: http://archives.stutthof.org/relacje/
Kalendarium historii KL Stutthof: http://stutthof.org/historia/

Warto także posłuchać słuchowisk w Radiu Gdańsk – www.radiogdansk.pl
Jest wśród nich opowieść pt. "Zabójcy z urzędu", oparta na historii księdza Jerzego Popiełuszki w interpretacji aktorów Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego oraz Teatru Miejskiego w Gdyni. Autorem tekstu jest Zbigniew Branach, a reżyserem Henryk Rozen.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00