św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Szkoła Barnaby zaprasza wszystkich chętnych na...
W najbliższą sobotę 22 lutego, w ramach Archidiecezjalnej Szkoły dla Liderów i Animatorów, w kościele pw. św. Józefa w Gdańsku, którym opiekują się ojcowie misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, odbędzie się spotkanie i wspólna modlitwa z Witkiem Wilkiem.
- Zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie i modlitwę ze świeckim ewangelizatorem, pomysłodawcą przedsięwzięcia "Strefa Mocy". Podzieli się z nami świadectwem wiary oraz opowie o swojej posłudze - mówi ks. Andrzej Wiecki, koordynator Szkoły Barnaby.
Program:
godz. 10 - konferencja o modlitwie uzdrowienia
godz. 11 - Msza św., a następnie nabożeństwo z modlitwą uwielbienia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00