św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W tym roku zgromadzenie świętuje 800-lecie...
Zakon Ducha Świętego powstał w XII wieku we Francji. Inspiratorem był Gwidon, który w Montpellier założył szpital. - Charyzmatem zgromadzenia od samego początku jest świadczenie miłosierdzia wszystkim potrzebującym, a zwłaszcza porzuconym. Ojciec Gwidon za wszelką cenę ratował ludzkie życie. Otaczał opieką niezamężne ciężarne kobiety, samotne matki oraz niechciane dzieci. Uruchomił pierwsze na świecie okno niewiniątek, dzisiaj znane bardziej jako okno życia - mówi s. Pompilia Ziaja.
Przyjazd do Polski
Zakon Ducha Świętego sprowadził z Wiednia do Krakowa w 1220 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż. Opiece duchaków został powierzony szpital w podkrakowskim Prądniku Białym. Dwadzieścia cztery lata później, w 1244 roku bp Jan Prandota przeniósł szpital i klasztor do Krakowa, nieopodal Bramy Floriańskiej. Przekazał zakonowi pod opiekę duszpasterską kościół parafialny pw. Świętego Krzyża, a obok ufundował szpital oraz klasztor dla braci i sióstr.
Posługa w Gdańsku
W latach 1983-1984 w sercu ks. kan. Kazimierza Krucza pojawiła się myśl o budowie Domu Samotnej Matki przy sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. - Ksiądz Kazimierz znał nasze zgromadzenie, a charyzmat ojca Gwidona był mu bardzo bliski - podkreśla s. Pompilia. W kolejnych latach podjął się wznoszenia tego dzieła. Już w listopadzie 1989 roku, do domu przyjęto pierwsze samotne matki. - 8 września 1993 r. przyjechałyśmy z Krakowa do Gdańska, by objąć opiekę nad codziennym funkcjonowaniem Domu Samotnej Matki - opowiada s. Wacława Kosior.
Świętowanie
W ramach 800-lecia obecności sióstr w Polsce zgromadzenie przygotowuje obchody. - Otrzymałyśmy dekret od papieża Franciszka z łaską uzyskania odpustu zupełnego. Może go otrzymać każdy wierny przez cały 2020 rok, pod zwykłymi warunkami, który odwiedzi kaplicę zakonną, znajdującą się w Domu Samotnej Matki. Dodatkowo w lipcu będzie można obejrzeć wystawę o naszym charyzmacie, a także odprawiona zostanie uroczysta Msza św., w czasie której będziemy modlić się za owoce posługi sióstr duchaczek w Polsce, a także wypraszać dar nowych powołań - wyjaśnia s. Pompilia.

Więcej w 7. numerze "Gościa Gdańskiego" na 16 lutego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00