św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Bohaterka filmu "Nieplanowane" już 14 lutego...
Amerykanka znana jest w naszym kraju głównie dzięki filmowi "Nieplanowane". Abby kilkanaście lat pracowała dla Planned Parenthood w Teksasie. Najpierw jako wolontariusz, by ostatecznie stać się jednym z najmłodszych dyrektorów kliniki aborcyjnej. Jak wyznaje, głęboko wierzyła w słuszność tego, co robiła.
Asystując przy aborcji, zobaczyła na USG nienarodzone dziecko uciekające przed narzędziami lekarza. To odmieniło jej życie. Swoje doświadczenia opisała w książce "Nieplanowane", na podstawie której nakręcono film o tym samym tytule.
Spotkanie z Abby Jonhson odbędzie się 14 lutego w sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.30 modlitwą różańcową w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu. Następnie odprawiona zostanie Msza św., a po niej A. Johnson wygłosi świadectwo życia. Wstęp wolny.
Patronem medialnym wydarzenia jest "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00