św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Ta świeca jest symbolem pomocy, która...
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbywa się w tym roku po raz 26. Zostało zapoczątkowane w 1993 r. przez dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach, by w roku 2000 nabrać wymiaru ekumenicznego.
Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia "Eleos". W tym roku w archidiecezji gdańskiej do sprzedaży trafi prawie 100 tys. świec.
Wicedyrektor Caritas podkreśla, że dzieci pomocy potrzebują w różnym wymiarze, nie tylko materialnym. - Dzięki wsparciu ze sprzedaży świec możemy zapewnić najmłodszym pobyt w naszych świetlicach. Tutaj otrzymują pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji, jeśli zachodzi potrzeba, do dyspozycji jest psycholog, by ten czas, który spędzają u nas, przyniósł jak najlepsze owoce. Z dziećmi pracujemy każdego dnia tygodnia przez cały rok - wyjaśnia..
Z pieniędzy uzbieranych ze sprzedaży świec Caritas zapewnia także indywidualne wsparcie, w zależności od potrzeb. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to także wyjazdy kolonijne - latem i zimą - do Warzenka. - Przez wszystkie lata prowadzenia akcji tysiące dzieci mogły skorzystać z takiej formy wypoczynku. To jest wielka wartość tego dzieła. Tak, jak wychowawcy wolontariusze - mówi ks. Brzozowski.
 Dodaje, że chętnych na wyjazdy z Caritas typują wyłącznie parafie. - To daje nam pewność, że pomagamy właściwym osobom - mówi. Kolonie w Warzenku to nie tylko zabawa, ale również nauka.
- Przyjeżdżają do na nas dzieci z różnych domów. U niektórych warunki są bardzo ciężkie, dlatego staramy się zapewnić im jak najwięcej atrakcji, żeby mogły aktywnie wypocząć. Na brak zajęć nie mogą narzekać - mówi Marek Sadowski, wychowawca kolonijny w Warzenku.
- Organizujemy warsztaty taneczne i ekologiczne. Odbywają się różnego rodzaju zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne oraz muzyczne, w czasie których uczymy dzieci śpiewać i grać na instrumentach. Zapraszamy również ciekawych gości, m.in. Straż Graniczną, strażaków czy policjantów. Uczymy udzielania pierwszej pomocy, a także zabieramy dzieci na wycieczki autokarowe, m.in. do gdyńskiego oceanarium - wymienia M. Sadowski.
W czasie kolonii dzieci mają również zapewnione 5 posiłków dziennie oraz opiekę pielęgniarki. - Na turnusy przyjeżdżają koloniści w wieku 7–12 lat. Ci, którzy są u nas kolejny raz, cieszą się, że wracają - mówi M. Sadowski.
Zarówno pan Marek, jak i ks. Piotr zachęcają, by i w tym roku włączyć się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece dostępne będą we wszystkich parafiach oraz palcówkach Caritas w archidiecezji gdańskiej. - Nie są drogie, a mają wielką moc. Nie tylko świetnie prezentują się na wigilijnym stole, ale są symbolem pomocy. Wierzę, że ten płomień rozpala nie tylko serca osób, które świecę kupiły, ale również rozświetla mroki życia naszych najmłodszych diecezjan, którzy dzięki wsparciu mogą z większą odwagą i siłą iść przez świat - mówi M. Sadowski.

Więcej o Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom w 48. numerze "Gościa Gdańskiego" na 1 grudnia.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00