św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Adwent to czas duchowego przygotowania do Świąt...
Z roku na rok możemy zaobserwować, że coraz popularniejszą formą rozwoju duchowego stają się propozycje w sieci, a więc takie, które nie wymagają nawet naszego ruszania się z domu. Włączają się w to różne grupy, wspólnoty, kapłani z archidiecezji gdańskiej. Jest ich coraz więcej, a oto niektóre z nich:
"Inny wymiar" - codzienne rozważania, które przygotowują ks. Mateusz Tarczyński i ks. Paweł LabudaInny wymiar - Adwent 2019 - Zapowiedź


Mateusz T 
"SIEWangeliarz" - codzienne rozważania, które przygotowują kapłani ze wspólnoty Ruchu Światło-ŻycieZaproszenie - #SIEWangeliarz


Oaza Gdańsk 
"Adwent z młodymi świętymi" - cykl filmików dostępnych w każdą środę i niedzielę przygotowany przez "Harcerkę od Pana Boga"Adwent z młodymi świętymi: Zapowiedź


Harcerka od Pana Boga 
"Boskie espresso" - krótkie, inspirujące rekolekcje na antenie Radia Gdańsk, które od poniedziałku do piątku o godz. 7:20 poprowadzą ks. Łukasz Grelewicz,  Katarzyna Nowicka oraz Alicja Samolewicz-Jeglicka


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00