św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

O pierwszym w Polsce telefonie zaufania oraz...
Podczas uroczystości wręczenia najwyższego odznaczenia państwowego Prezydent RP Andrzej Duda wygłaszając laudację powiedział: "Pani Profesor, oddając się służbie drugiemu człowiekowi jako lekarz, jest wybitnym profesorem polskiej kardiologii, jednym z twórców polskiej współczesnej kardiologii, wychowawcą wielu pokoleń młodych kardiologów, dzisiaj już doświadczonych lekarzy, także profesorów, przede wszystkim uczyniła coś, co w Polsce wiedziało do tej pory niewiele osób, ale co mam nadzieję, będzie sławne - jest twórcą pierwszego w Polsce telefonu zaufania. To również odznaczenie za humanizm chrześcijański w polskiej medycynie".
Ks. Maciej Świgoń: Jest Pani prezesem Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, współtwórcą pierwszego w Polsce telefonu zaufania. Jakie były początki tej inicjatywy?
Prof. Grażyna Świątecka: Ideę telefonu zaufania przywiózł z Londynu prof. Tadeusz Kielanowski z Akademii Medycznej w Gdańsku. Opublikował on na łamach Dziennika Bałtyckiego artykuł, który przeczytałam, a następnie pomyślałam sobie, że trzeba u nas coś takiego założyć. Znalazłam grupę ok. trzydziestu osób i poszłam do profesora, aby razem to zorganizować. 1 października 1967 r. rozpoczął działalność gdański telefon zaufania. Parę miesięcy wcześniej, we Wrocławiu, powstała telefoniczna poradnia psychiatryczna. My zorganizowaliśmy społeczny telefon zaufania oparty o wolontariat.
11 listopada br. otrzymała Pani najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego.
Przede wszystkim jestem lekarzem, kardiologiem. Byłam kierownikiem i dyrektorem Instytutu Kardiologii. To jest mój wkład w medycynę i kardiologię ogólnopolską. To właśnie kardiolodzy warszawscy postarali się o wyróżnienie mnie. Im zawdzięczam tę inicjatywę. To wyraz uznania dla całej mojej pracy. Moi uczniowie to dziś profesorowie, habilitanci, doktoranci gdańscy, ale nie tylko. 
Od dziecka chciała Pani zostać lekarzem?
Kiedy miałam kilka lat, wraz z rodzicami, byłam wywiezioną do Obwodu Archangielskiego, gdzie panował głód i choroby. Ujście z życiem było niezwykle trudne, a nam się udało. Bóg nas jakoś wyprowadził z tego domu niewoli. Po wojnie zamieszkaliśmy w Sopocie. Postanowiłam studiować medycynę, by nieść pomoc ludziom i mimo emerytury nadal przyjmuję pacjentów.

Więcej na stronie 11 ogólnopolskiego "Gościa Niedzielnego" w numerze na 1 grudnia br.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00