św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W akcji "Szkoła do hymnu” wzięło udział w...
Jedną z nich była Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie. - Co roku przygotowujemy akademię szkolną z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. Bierzemy też udział w gdańskiej Paradzie Niepodległości. Przyłączyliśmy się do akcji, bo to wyraz naszego patriotyzmu i uczczenia pamięci o tych, którzy walczyli o polskość - mówi ks. Krzysztof Mudlaff, dyrektor szkoły.
W całym kraju uczniowie i nauczyciele z ponad 19 tys. szkół przystąpiło do akcji Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. W ten sposób włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodległości i wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11.11. W tegorocznej akcji oprócz szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z Polski wzięły udział również szkoły spoza granic naszego kraju. Najwięcej szkół zgłosiło się ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny, Armenii, Afryki, Kazachstanu, Ukrainy, Turcji, a także z krajów europejskich.
Warunkiem uczestnictwa w akcji "Szkoła do hymnu” było przesłanie przez dyrektora zgłoszenia. Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które wzięły udział w akcji otrzymają od ministra pamiątkowy dyplom.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00