św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W najbliższą niedzielę, 10 listopada o 16.15 w...
Połączone chóry: Elishama (Chwaszczyno), Kosakowianie (Kosakowo), Sounds of Freedom (Gdynia, Kosakowo) i Strzelenka (Tuchom), Viola (Gdynia) pod dyrekcją Magdaleny Stenki wykonają koncert chóralnej muzyki poważnej "Piaśnicka Msza Żałobna”.
To klasyczne 9-pieśniowe requiem napisane zostało z okazji 80. rocznicy rozpoczęcia eksterminacji mieszkańców Kaszub i Pomorza w lasach piaśnickich. Stanowi swoiste epitafium pamięci ludzi, którzy zostali zamordowani. Utwór jest po polsku, kaszubsku i po łacinie.
- Tworząc Piaśnicką Mszę Żałobną chcieliśmy oddać nie tylko dramat tamtych wydarzeń - mówi Karol Krefta, kompozytor. - Utwór ma być przede wszystkim wołaniem o pamięć, a także skłaniać do refleksji i pokazywać, że ofiara zamordowanych nie poszła na marne - dodaje K. Krefta.
Koncert trwa ok. 50 minut. Wstęp wolny.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Gość Niedzielny.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00