św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Gdańska Szkoła Kantorów już 28 września...
To zupełnie nowa oferta dla świeckich archidiecezji gdańskiej, która umożliwi im osobiste włączenie się w sprawowanie liturgii i nabożeństw. Faustyna Hinc, jedna z liderek Gdańskiej Szkoły Kantorów wyjaśnia idee, które przyświecały powstaniu studium. - Pojawiliśmy się z potrzeby oraz dbałości o piękno muzyki liturgicznej, która ma służyć dla dobra wiernych. Łączyć środowiska tworzące przestrzeń muzyki liturgicznej w Kościele. Celem szkoły jest wyposażyć słuchacza GSK w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia modlitwy śpiewem oraz scholi podczas Mszy św. czy nabożeństw. Wszystko z zachowaniem dobrego poziomu wykonawczego - mówi F. Hinc.
Gdańska Szkoła Kantorów kładzie nacisk na przekazywanie praktycznych umiejętności muzycznych - emisji głosu, nauki czytania nut, artykulacji, podstaw prowadzenia zespołów wokalnych. Rozwija też wiedzę na temat liturgii i muzyki sakralnej. W praktyce pozwala poszerzyć i dobrać repertuar śpiewów liturgicznych, a także wzbogacić swoją wiedzę na temat zasad i przepisów liturgicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką muzyka pełni w liturgii. Szkoła gdańskich psałterzystów ma na celu wzmocnienie śpiewu wszystkich wiernych, a nie tylko solistów. - Dlatego jej uczestnikami mogą być zarówno osoby już śpiewające, jak i te, które dopiero chcą się nauczyć śpiewać. Kantor bowiem może zarówno być członkiem chóru, jak i przewodzić śpiewowi zgromadzenia czy scholi, gregoriańskiej lub wielogłosowej. W większych ośrodkach kantor może również współpracować z organistą w ożywieniu i pielęgnowaniu lokalnej tradycji muzycznej. Zanim jednak ktokolwiek podejmie się tej roli, musi zacząć śpiewać - dodaje liderka GSK.
Program nauczania, w trakcie dwuletnich sobotnich spotkań, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, takie jak.: zbiorowa i indywidualna emisja głosu, podstawy dyrygowania, śpiew wielogłosowy, chorał gregoriański, śpiew tradycyjny i prawosławny, zasady muzyki, czytanie nut głosem, dobór repertuaru, teologia liturgii, metodyka prowadzenia scholi z praktyką. Do ich poprowadzenia zaproszono specjalistów, wykładowców Akademii Muzycznej w Gdańsku. W trakcie nauki przewidziano także wykłady z gośćmi specjalnymi.
Miejscem śpiewaczych spotkań, którym patronują gdańscy ojcowie oblaci i dominikanie, będzie Oblackie Centrum Edukacji i Kultury przy klasztorze św. Józefa. Odbyły się już pierwsze przesłuchania kandydatów na kantorów. Informacje na stronie: www.muzykaliturgiczna.pl
GSK działa pod honorowym patronatem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego. Gdański oddział Gościa Niedzielnego jest patronem medialnym szkoły.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00