św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kilkuset katechetów archidiecezji gdańskiej...
Nauczyciele religii z całej diecezji stawili się w uroczystość Podwyższenia Krzyża na Mszy św. w oliwskiej świątyni. Wraz z metropolitą sprawował ją bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy oraz kilkunastu kapłanów. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Mudlaff, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Gdańsku. Nawiązał on w swych rozważaniach do ewangelicznego pytania: Nauczycielu, gdzie jest Twój dom? - W dzisiejszych czasach, gdy nastąpiło swoiste zapomnienie Pana Boga, rolą nauczyciela religii jest przypominanie o nim i dostrzeganie w dzieciach, naszych braci w wierze, który musimy nieść pomoc w zagubieniu i samotności. Uczyć ich, gdzie jest właściwa droga - mówił kapłan.
Druga część spotkania odbyła się w oliwskiej auli Jana Pawła II. Rozpoczął ją wykład ks. prof. Wojciecha Cichosza o wychowaniu integralnym, któremu mówca poświęcił swoją ostatnią książkę. Wspomniał o zagrożeniach, jakie dla młodych ludzi niesie ideologia światopoglądowej neutralności, pojawiająca się w pomorskich szkołach. O planach katechetycznych na pierwszą część roku szkolnego mówił także ks. Tyberiusz Kroplewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego archidiecezji. Przypomniał nauczycielom, że rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania. - Ten czas ma zainspirować do przemyślenia w jaki sposób rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą pomóc młodym w rozeznawaniu powołania i rozpoznawaniu drogi życia - mówił kapłan. Do zgromadzonych katechetów przemawiali także Małgorzata Bielang, po. pomorskiego kuratora oświaty i Gabriela Lisius, starosta wejherowski. Na zakończenie spotkania biskupi wspólnie pobłogosławili katechetów, życząc im owocnej pracy z uczniami i głoszeniu Ewangelii. W archidiecezji gdańskiej pracuje obecnie ponad 800 nauczycieli religii, w tym ponad 500 świeckich.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00