św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia z...
Pielgrzymka wyruszy o godz. 14 sprzed archikatedry w Oliwie. Następnie, lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przejdzie do sanktuarium w Matemblewie. Pątnicy pójdą do Maryi z prośbą o trzeźwość narodu, o wytrwanie w abstynencji, o ocalenie rodzin. W drodze wysłuchają konferencji, będą się modlić, znajdzie się też czas na indywidualne spotkania z kapłanami. Po dojściu do celu wszyscy, we wspólnie odmawianej modlitwie oddadzą się w opiekę Niepokalanej. Później świętowanie – zabawy dla dzieci, degustacja tradycyjnego chleba ze smalcem. Najważniejszym punktem wydarzenia będzie uroczysta Msza św. dla pielgrzymów, którą o godz. 18 odprawi w sanktuarium MB Brzemiennej bp Wiesław Szlachetka. Wraz z nim Eucharystię będą koncelebrowali księża związani z duszpasterstwem trzeźwości.
- Podejmowanie właściwych wyborów jest możliwe jedynie w przypadku ludzi wolnych. Jednak wolność bez trzeźwości nie jest możliwa - tak mówi o wartości pielgrzymowania z intencją trzeźwości, ks. prał. Bogusław Głodowski, diecezjalny duszpasterz osób uzależnionych.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00