św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W katedrze oliwskiej trwa 62. Międzynarodowy...
Przed licznie zgromadzoną w katedrze oliwskiej publicznością, we wtorek 3 lipca wystąpił pochodzący z Włoch Giampaolo Di Rosa. Znany w świecie muzycznym artysta jest nie tylko wirtuozem organów. Swoje koncerty często wykonuje także jako pianista i klawesynista. Jest też muzykologiem i pedagogiem.
Podczas koncertu zabrzmiały: "Passacaglia c-moll" Jana Sebastiana Bacha, "Sechs Fugen na temat BACH" Roberta Schumanna oraz improwizacja "Preludium i chaconne en blue " Davida del Puerta.
Wcześniej, w piątek 28 czerwca, podczas koncertu inauguracyjnego wystąpili Hanna Dys (organy), Mirosław Pachowicz (fagot) oraz Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego i Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. Wówczas melomani mieli okazję wysłuchać "Mszy łacińskiej Es‒dur" Stanisława Moniuszki, "Koncertu na fagot i małą orkiestrę" Andrzeja Panufnika oraz "Koncertu g‒moll na organy i orkiestrę" Mieczysława Surzyńskiego.
- Wśród zaproszonych do udziału w festiwalu wykonawców są znamienici artyści z Litwy, Szwajcarii, Czech, Włoch czy Niemiec. Staramy się ich tak dobierać, by były to największe nazwiska, reprezentujące najważniejsze kraje i ośrodki związane z muzyką organową - podkreśla prof. Roman Perucki, dyrektor naczelny PFB.
- Festiwal Organowy w Oliwie wraz z towarzyszącymi mu imprezami muzycznymi sprawiają, że wysoka kultura staje się dostępna dla wszystkich. Na nasze koncerty przyjeżdżają także zawodowcy. Organiści, absolwenci studiów muzycznych. Są tutaj, żeby "podsłuchiwać" kolegów oraz odnowić kontakty. To sprzyja artystycznemu rozwojowi. Otrzymaliśmy od Boga talenty. Ale czy je pomnożymy, zależy w dużej mierze od nas - mówi R. Perucki.
Wydarzeniu od lat towarzyszą także koordynowane przez PFB festiwale i koncerty, odbywające się w turystycznych miejscowościach Wybrzeża. Są wśród nich imprezy muzyczne w Jastarni, Żarnowcu, Jastrzębiej Górze, Stegnie, Fromborku. Od pewnego czasu także w położonym na Mazurach Pasymiu.
- Dobra muzyka porusza serca i otwiera na Pana Boga. Sprzyjają temu niewątpliwie wnętrza naszych kościołów. Poza tym wiele wykonywanych utworów ma swoje źródło w osobistym doświadczeniu wiary czy przeżyciach twórców. To niesie ze sobą Ducha - podkreśla ks. kan. Krzysztof Stachowski, pomysłodawca i organizator odbywającego się w Żarnowcu Cysterskiego Lata Muzycznego.
- Spotkanie z pięknem zmienia człowieka. Jestem głęboko przekonany, że kiedy człowiek dozna poruszenia muzyką, staje się lepszy - stwierdza prof. Perucki.
Wydarzenia związane z 62. MFMO patronatem medialnym objął Gość Niedzielny.
O duchowym wymiarze festiwalu przeczytamy w 27. numerze Gościa Gdańskiego, który trafi w ręce naszych czytelników w najbliższą niedzielę.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00