św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W gdyńskim kościele Najświętszego Serca Pana...
Przed Mszą Św. nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii krwi św. Jana Pawła II. - Oddając cześć relikwiom świętych, Kościół czci samego Boga za wielkie dzieła, których dokonał przez ręce ludzi prowadzonych przez Niego do świętości. Oni ufnym i pełnym wiary sercem odpowiedzieli na wezwanie. Niech ten wielki dar pomoże również w naszej drodze do świętości na wzór papieża Polaka - mówił ks. Jacek Bramorski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Zbigniew Zieliński.
- Dzisiaj przybywamy tutaj, by w sercu Jezusa, złożyć wołanie o umiejętność docenienia tego, czym jest nasze życie. Przybywamy, by włożyć w serce Jezusa te troski, z którymi często nie potrafimy sobie poradzić. Przybywamy, by uczyć się miłosierdzia - mówił hierarcha.
Kaznodzieja podkreślił, że doskonałym nauczycielem Bożego miłosierdzia jest jego apostoł - św. Jan Paweł II. - Otworzył serca i umysły całego świata na wartość Bożego miłosierdzia. Był iskrą, która wypłynęła z Polski - wyjaśnił.  
- Chcemy podjąć jak najuczciwsze starania, by stanąć obok tych naszych, świętych poprzedników, którzy powierzyli się Jezusowemu sercu. A szczególnym imieniem serca Jezusa jest miłość Boża, która rozlana jest w sercach każdego z nas, której nie możemy zachować tylko dla siebie, ale się nią dzielić - podkreślił bp Zieliński.
- Wobec ataków na Kościół, wyśmiewania ludzi wiary, dzielenie się miłością może nie być łatwe. Często ulegamy pokusie religijnego getta, czując się najlepiej w Kościele czy w domu. Trudne staje się dla nas wyjście z wiarą poza te ramy i dzielenie się miłością, tak obficie rozlaną w naszych sercach - mówił kaznodzieja.
Biskup pytał czy jest w nas radość z możliwości niesienia Ewangelii innym ludziom? Podkreślił jednocześnie, że pełnią wiary jest przecież umiejętność dzielenia się nią z innymi.
Po Eucharystii sprzed świątyni wyruszyła procesja wynagradzająca z Najświętszym Sakramentem, która przeszła ulicami: 3 Maja, 10 lutego, Śląską, Nowogrodzką i Tatrzańską, by dotrzeć do kościoła oo. jezuitów pw. św. Stanisława Kostki.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00