św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Naśladujcie Jezusa. Nie szukajcie wzorców nie...
Dwudniowa piesza pielgrzymka do Mątowów Wielkich, miejsca urodzenia bł. Doroty, wyruszyła w piątek 21 czerwca z bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Prawie 120-osobowej grupie pielgrzymów towarzyszyli ks. kan. Krzysztof Ławrukajtis, organizator wydarzenia z par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku, ks. Rafał Sarama, wieloletni pielgrzym z par. św. Andrzeja Boboli w Gdyni i ks. dr Piotr Przyborek, twórca Szkoły Biblijnej z gdańskiej par. NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej.
Podczas dwóch dni pielgrzymowania pątnicy przeszli około 70 km i odwiedzili parafie w Przejazdowie, Kiezmarku, Ostaszewie, Nowej Cerkwi, Borętach, Lisewie Malborskim, Kończewicach i Mątowach Wielkich.
Po drodze cykl czterech konferencji wygłosił ks. Ławrukajtis. Kapłan opowiadał o niełatwym życiu bł. Doroty, w którym doświadczyła ona wielu cierpień. Straciła ośmioro dzieci. Jej mąż był alkoholikiem. Znęcał się nad nią. A ona modliła się za niego i swoją postawą wpłynęła na jego nawrócenie. - Dorota zrodziła dobre owoce dlatego, że uwierzyła - mówił. - Ona uczy nas zaufania Opatrzności Bożej. Jest świętą eucharystyczną. Przypomina nam o wielkości i wartości Eucharystii w życiu człowieka w kontekście różnych problemów, które przeżywamy. Jako żona i matka, przeżywając trudne momenty pocieszenie i siłę znalazła w Chrystusie - wyjaśniał.
Podczas pielgrzymki świadectwem swojego życia podzielili się ze zgromadzonymi także znani podróżnicy i pielgrzymi: Dominik Włoch i Daniel Kasprowicz, obecnie posługujący jako świeccy misjonarze na Madagaskarze. Mężczyźni zachęcali pątników do podejmowania ewangelizacji szczególnie wśród ludzi najuboższych i najbardziej odtrąconych oraz do adopcji na odległość.
Późnym popołudniem w sobotę 22 czerwca pielgrzymi dotarli do sanktuarium w Mątowach Wielkich. Podczas uroczystej Mszy św. na zakończenie pielgrzymki kazanie wygłosił ks. Ławrukajtis.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00