św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w...
Recka świątynia zgromadziła w sobotni poranek kilkudziesięciu kapłanów, reprezentujących GSD, rodzinne parafie kleryków oraz najbliższych wyświęcanych diakonów - rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i znajomych. W kościele zjawili się także parafianie oraz wierni z dekanatu Reda. Gospodarzem uroczystości był ks. kanonik Jan Kowalski, proboszcz parafii. Święceń udzielił bp Zbigniew Zieliński, który konsekrował następujących kleryków z ich rodzinnych parafii:
Beniamin Kirschling - parafia Matki Boskiej Królowej Polski, Wejherowo Mariusz Kohnke - parafia św. Antoniego Padewskiego, Reda
Łukasz Rumian - parafia św. Andrzeja Boboli, Gdynia
Wiktor Szponar - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Mikoszewo
Damian Trzebiatowski - parafia Chrystusa Miłosiernego, Gdynia
W homilii bp Zbigniew Zieliński przypomniał, że uroczystość wyświęcenia diakonów jest związana z tajemnicą powołania. - Różne są powołania. Każde z nich dotyczy istoty człowieka, który ma niezwykłą wartość w oczach Boga, ale też świata i samego obdarowanego. Ta uroczystość nie dotyczy samych kandydatów na diakonów, ale nasz wszystkich, kiedy zastanawiamy się każdy nad swoim powołaniem, na ile jesteśmy mu wierni, na jakim etapie jego realizacji jesteśmy - mówił bp Zbigniew.
Kaznodzieja przypomniał, że pierwszym miejscem, gdzie kształtuje się powołanie każdego człowieka jest jego środowisko, w którym wzrastał. Życiowe doświadczenia kandydatów na diakonów mogą być "uskrzydlającym bagażem" w ich życiu kapłańskim. - To rodzina, dom, środowisko w którym dorastaliście. Nawiązanie do tych doświadczeń to nie tani sentymentalizm, ale świadomość, która będzie towarzyszyć wam przez całe życie. Przywołanie tych doświadczeń daje moc, przypomina skąd pochodzicie i wzmacnia w każdym środowisku, w które skieruje was Pan Bóg. Dzisiejszemu człowiekowi coraz trudniej przychodzi dzielenie się wiarą, dawanie o niej świadectwa, przekazywanie go kolejnym pokoleniom. Chętnie dziś robi się karierę, dba się o swój rozwój, zapominając o darze wiary - mówił hierarcha.
Bp Zbigniew dodał, że kapłaństwo "do którego idziecie, jest ojcostwem". - To często sprawia trudności, szczególnie dziś kiedy mamy do czynienia z kryzysem ojcostwa, ale też wtedy, gdy trudno być ojcem dla starszej o kilkadziesiąt lat osoby, bardziej doświadczonej, która wzrusza świętością i życiem religijnym. Wasze ojcostwo jest darem szafowania, dzielenia wiary, udzielania sakramentów. Tego daru nie ma osoba, która jest święta, ale nie jest w stanie kapłańskim. Dlatego stanięcie przed sakramentem kapłaństwa powinno być świadectwem pokory, przed darem jaki daje wam Pan - mówił bp Zieliński.
Po wygłoszeniu homilii, biskup Zbigniew Zieliński wyświęcił pięciu nowych diakonów, nakładając na nich ręce. Diakoni otrzymali także stroje liturgiczne i ewangeliarze. Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na podziękowania nowo wyświęconych kapłanów. Znalazło się w nich miejsce zarówno dla biskupa, jak również moderatorów, profesorów i pracowników seminarium oraz najbliższych - rodziców, rodzeństwa i przyjaciół.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00