św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Wczesnym rankiem na pątniczy szlak wyruszyła z...
Od Mszy św. odprawionej w bazylice Mariackiej rozpoczęła się pielgrzymka śladami bł. Doroty z Mątowów. Wyruszyło na nią ok. 150 pątników.
Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. kan. Krzysztof Ławrukajtis. Kapłan przypomniał, że miejsce rozpoczęcia pielgrzymki jest nieprzypadkowe. - Co roku wyruszamy na pielgrzymkę do bł. Doroty z tego miejsca, w którym rozpoczęła się jej głęboka podróż z Panem Jezusem. To tutaj doświadczyła ona przemiany serca, która sprawiła, że odrzuciła sprawy ziemskie, a przyjęła to, co zaproponował jej Pan Jezus - mówił kaznodzieja.
- Takie wybory stają dzisiaj także przed nami. Każdy z nas musi zadecydować, czy wybiera to, co trudniejsze - mimo poczucia własnej słabości. Mamy odrzucić wszelki lęk. Bóg powołuje nas do pełni. Chce abyśmy przynosili owoce - mówił.
- Warto pomyśleć o tym, ile Bóg nam może dać przez swojego Ducha Świętego. Otwórzmy serca na dobre pragnienia. On chce byśmy przyjęli miłość, która przemieni nasze serca - dodał na zakończenie.
Wyruszających na trasę pielgrzymów pożegnał ks. prał. Ireneusz Bradtke, proboszcz bazyliki Mariackiej. W swoim słowie podkreślił, że podejmowany przez pątników trud owocuje ożywieniem kultu błogosławionej zarówno w kościele gdańskim, jak i w samej bazylice Mariackiej. Przypomniał też plan obchodów wspomnienia błogosławionej oraz ujawnił, że na znajdującej się przy ul. Długiej kamienicy, w której mieszkała święta mistyczka, zostanie odsłonięta upamiętniająca ją tablica.
- Życzę wam, aby czas wędrowania z bł. Dorotą był dla was jak najbardziej owocny. Zarówno dla was samych, jak i dla tych, których intencje, prośby i podziękowania niesiecie do Mątowów Wielkich - zwracał się do pielgrzymów.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00