św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Ludzie należący do tego świata płyną z jego...
Ponad 100 Rycerzy Kolumba uczestniczyło 8 czerwca w zorganizowanej już po raz piąty w Wejherowie dorocznej Drodze Krzyżowej dla mężczyzn.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia odprawiona w wejherowskiej kolegiacie Trójcy Świętej, której intencją była modlitwa o ochronę dzieci nienarodzonych. W tej samej intencji rycerze modlili się podczas Drogi Krzyżowej, która z powodu intensywnej burzy po raz pierwszy nie mogła odbyć się na Kalwarii Wejherowskiej.
- Św. Paweł, kiedyś prześladowca, teraz sam podlega prześladowaniom, gdyż stał się sługą Ewangelii - mówił w homilii ks. Krystian Wilczyński, diecezjalny duszpasterz Rycerzy Kolumba.
- Rycerze Kolumba są sługami Ewangelii i we wspólnocie braci czynią miłosierdzie, przedłużając misję Chrystusa. Są jak żywe księgi Ewangelii, których ma być aż tyle, żeby świat nie mógł ich pomieścić - podkreślał kapłan.
Podczas spotkania w którym uczestniczyli bracia z archidiecezji gdańskiej oraz diecezji pelplińskiej, elbląskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, odbyły się ceremonie promocji na kolejny stopień formacji zakonnej.
- Doroczne spotkanie w Wejherowie jest dla rycerzy niezwykle ważne, pozwala bowiem mężczyznom poczuć braterską jedność w działaniu, co zawsze pomnaża siły duchowe i możliwości pomocy większej liczbie potrzebującym. Przypomina także, że misja Rycerzy Kolumba jest żywo złączona z misją zbawczą Chrystusa. Niosąc swoje życiowe krzyże, stają w obronie wartości chrześcijańskich. Tak jak Cyrenejczyk pomagają nieść krzyż Jezusowi - ocenia ks. Wilczyński.
- Takie przeżywanie wiary przez mężczyzn uświęca też ich rodziny i ma wpływ na środowisko, w którym się znajdują. To znaczące świadectwo wiary, potrzebne w dzisiejszych realiach - dodaje kapłan.
Ks. Krystian podkreśla także, że każdego roku przybywa braci, którzy chcą pełnić posługę miłosierdzia w swoich parafiach, w ramach międzynarodowej bratniej organizacji katolickich mężczyzn Rycerzy Kolumba.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00