Metropolita gdański wraz z przedstawicielami...
Hierarcha modlił się o dobre korzystanie z wolności. - Boże, pomóż nam kochać to, co ojczyste, nasze korzenie, tradycję, język, polskie krajobrazy, a przede wszystkim kochać naszych współbraci, rodaków. Ucz nas mądrego i roztropnego wykorzystywania wolności, ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo - modlił abp Głodź.
Uroczystość zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" miała wojskową oprawę. Apel poległych był okazją do przywołania pamięć m.in. obrońców Polski z września 1939 roku, działaczy antykomunistycznego podziemia i internowanych. Odczytał go kmdr. por. Adam Tomys.
Metropolita gdański wraz z szefem stoczniowej "Solidarności" Karolem Guzikiewiczem złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Wydarzenia uświetniła orkiestra Wojska Polskiego z Torunia, a także Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, która oddała salwę honorową. W trakcie uroczystości odśpiewano również Hymn Polski. W spotkaniu uczestniczyło wielu stoczniowców.