św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Metropolita gdański wraz z przedstawicielami...
Hierarcha modlił się o dobre korzystanie z wolności. - Boże, pomóż nam kochać to, co ojczyste, nasze korzenie, tradycję, język, polskie krajobrazy, a przede wszystkim kochać naszych współbraci, rodaków. Ucz nas mądrego i roztropnego wykorzystywania wolności, ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo - modlił abp Głodź.
Uroczystość zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" miała wojskową oprawę. Apel poległych był okazją do przywołania pamięć m.in. obrońców Polski z września 1939 roku, działaczy antykomunistycznego podziemia i internowanych. Odczytał go kmdr. por. Adam Tomys.
Metropolita gdański wraz z szefem stoczniowej "Solidarności" Karolem Guzikiewiczem złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Wydarzenia uświetniła orkiestra Wojska Polskiego z Torunia, a także Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, która oddała salwę honorową. W trakcie uroczystości odśpiewano również Hymn Polski. W spotkaniu uczestniczyło wielu stoczniowców.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00