św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Gdyni ruszyła nowa inicjatywa fundacji Radość...
Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Radość Ewangelii. - Słowa papieża Franciszka nie są proste i łatwe. Budzą niezrozumienie, a czasem i sprzeciw. Retoryka Franciszka jest wymagająca i zachęcająca do zmiany schematów działania, a o to często trudno, bo nie lubimy zmian - wyjaśnia Aneta Puszko OV z fundacji Radość Ewangelii.
Każde ze spotkań poświęcone będzie nauce papieża Franciszka. - Ostatnio w Kościele poruszamy wiele ważnych tematów. Najtrudniejsze jest to, że niestety czasem te głosy są sprzeczne. Dlatego podczas Pierwszych! Poniedziałków Papieskich pragniemy zgłębiać nauczanie papieża i Kościoła, rozmawiać o tym, co jest dla nas niezrozumiałe, a co jest wyzwaniem, a także wspólnie szukać możliwości wprowadzenia tego nauczania do naszego życia - podkreśla A. Puszko.
W inicjatywę może włączyć się każdy, kto chce odkrywać i wdrażać w życie to, co papież Franciszek kieruje do wiernych. Pierwsze! Poniedziałki Papieskie mają formę formacyjno- warsztatowo-modlitewną. - Wprowadzają nas w tematykę wskazań papieża, ale i uczyć, jak wdrażać je w praktyce w naszym życiu - dodaje A. Puszko.
Temat pierwszego spotkania poświęcono zagadnieniu: Czy prawdziwa radość z powodu Ewangelii jest możliwa? Konferencję wprowadzającą poprowadził ks. Jacek Socha, proboszcz parafii św. Mikołaja.
- Zarówno św. Jan Paweł II jak i Benedykt XVI pozwolili nam posmakować Ewangelii - wprowadzali nas w nią. A co robi Franciszek? Chce byśmy zaczęli tym słowem Bożym żyć. Byśmy wdrożyli je w naszą codzienność. Byśmy je pokazali światu - mówi ks. J. Socha.
- Osoby świeckie są szczególnie zaproszone, by dzielić się słowem Bożym. Bóg wzbudza ludzi świętych, którzy mają w sobie entuzjazm głoszenia Ewangelii i wzięcia odpowiedzialności z Kościół. Bardzo potrzeba nam takich osób - podkreślił proboszcz.
Na najbliższe spotkanie wspólnota zaprasza dopiero po wakacjach. Zapisy i więcej informacji na: radoscewangelii.pl oraz FB.  
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00