św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ministrowie Piotr Gliński i Jarosław Sellin...
 
W kościele św. Piotr i Pawła spłonęła dwa dni temu część dachu nad zakrystią - 200 m kw. konstrukcji i pokrycia. Ministrowie kultury i dziedzictwa narodowego osobiście zapoznali się ze skalą zniszczeń. - W raporcie, który dostałem od wojewódzkiego konserwatora zabytków jest napisane, żebym podziękował straży pożarnej, bo to była akcja błyskawiczna. Dzięki temu spłonęła tylko część dachu nad zakrystią. Belki są spalone, ale mur nawet nie jest osmolony. Jest kwestia wymiany więźby dachowej i dachówki, to są główne rzeczy. Reszta strat to są straty niewielkie na skutek nasiąknięcia wodą. Choć strażacy używali jej bardzo oszczędnie - mówił min. Gliński w kościele św. Piotr i Pawła. Zapewnił też o pomocy rządu dla poszkodowanej parafii obrządku rzymskiego i ormiańskiego. - Wszystko jest przygotowane, żeby sprzątnąć, i przedstawić kalkulacje kosztów. To będzie prawdopodobnie kwota kilkuset tysięcy złotych, które przeznaczymy na te prace - dodał.
Pożar fragmentu dachu kościoła św. Piotra i Pawła został w niedzielę ugaszony dzięki błyskawicznej akcji strażaków pod dowództwem nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku.  Blisko 100 strażakom udało się nie dopuścić do przeniesienia się ognia na partie głównych dachów świątyni. Strażacy zabezpieczyli ołtarz główny oraz wyposażenie świątyni, w tym barokowe obrazy i rzeźby. - Nie ucierpiały one ani od ognia ani od wody użytej w czasie akcji gaśniczej. Zostały przeniesione do nawy głównej świątyni. Wszystkie ruchome elementy zostały przebadane przez konserwatorów i nie są zniszczone - mówi Marcin Tymiński, rzecznik WUOZ w Gdańsku. Spalony fragment dachu został zabezpieczony plandekami. Przyczyny pożaru ustalają policja i prokuratura. Nieoficjalnie, jedną z nich mogło być zwarcie instalacji elektrycznej.
Drugim wizytowanym kościołem była bazylika św. Mikołaja, którą opiekują się gdańscy dominikanie. W październiku ub. roku świątynia została zamknięta dla wiernych. Decyzja wiązała się z możliwym zagrożeniem katastrofą budowlaną - już latem 2018 r na sklepieniach świątyni pojawiły się liczne spękania, pojawiły się też na posadzkach. Wicepremier Gliński poinformował, że do ministerstwa wpłynął już jeden wniosek o. dominikanów o dofinansowanie prac. - Kwota opiewa na 340 tys. zł, na prace przy fasadzie wschodniej świątyni. To prace niezwiązane z głównym problemem świątyni. Do końca czerwca ma być gotowa ekspertyza specjalistów, którzy badają przyczynę pojawienia się spękań w kościele. No i wtedy będziemy działać - dodał min. Gliński. 


Świątynia i jej wyposażenie zostały już zabezpieczone przed rozpoczęciem prac remontowych.

Piotr Piotrowski /Foto Gość 
Ministerialni urzędnicy pojawili się w bazylice także w ubiegłym tygodniu. Wiceminister Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, zwołała w trybie pilnym w Gdańsku posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej.
Informacja Głównej Komisji Konserwatorskiej dot. bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku:
"Po dokonaniu oględzin kościoła, członkowie Głównej Komisji Konserwatorskiej zapoznali się z wynikami przeprowadzonych dotychczas badań architektonicznych i analiz konstrukcyjnych oraz podsumowaniem prac archeologicznych. W wyniku dyskusji Główna Komisja Konserwatorska sformułowała wnioski w zakresie kolejnych kroków mających na celu wdrożenie działań naprawczych, stabilizujących konstrukcję architektoniczną zabytku.
W związku z postawieniem przez zespół badawczy wstępnych hipotez zaistniałej w 2018 r. sytuacji, GKK zaleciła kontynuację badań celem potwierdzenia wstępnie przedstawionych hipotez. Jednocześnie GKK zgadza się z zespołem badawczym co do konieczności dalszego precyzyjnego monitorowania wilgotności gruntu, murów oraz zmian rozwartości wszystkich powstałych w 2018 r. szczelin w elementach architektonicznych nawy południowej, zakrystii i wieży kościoła. GKK widzi konieczność szybkiego przygotowania i przedyskutowania projektu zabezpieczenia sklepień oraz fundamentów wraz z podaniem metodyki i materiałów proponowanych do zastosowania.
Główna Komisja Konserwatorska zadeklarowała wsparcie i pomoc we wszystkich podejmowanych działaniach w bazylice św. Mikołaja oraz poprosiła o zwołanie kolejnego spotkania celem omówienia dalszych prac ratunkowych.
Dominikańską bazylikę w Gdańsku wyróżnia bardzo wysoka wartość artystyczna, naukowa i historyczna. Wynika to m.in. z faktu, że budowę kościoła dominikanie rozpoczęli już w latach 40. XIV wieku, przez wieki świątynia służyła społeczności gdańskich katolików i jest jedynym w obrębie gdańskiego Głównego Miasta oryginalnie zachowanym wraz z wyposażeniem kościołem, który nie ucierpiał od zniszczeń podczas II wojny światowej."


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00