św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Jak co roku w niedzielę Wniebowstąpienia...
- Wniebowstąpienie Pańskie uczy nas, że trzeba życie ukierunkowywać ku Bogu. Przywołujemy więc dzisiaj te wszystkie rocznice i imiona wpisane w to 20-lecie koronacji Matki Bożej Wejherowskiej. Prosząc nadal o Jej wstawiennictwo i szczodrobliwe łaski - mówi abp Sławoj Leszek Głódź.
Eucharystii sprawowanej przed znajdującym się na kalwarii kościołem Trzech Krzyży przewodniczył metropolita gdański. Na odpustowe uroczystości przybyli także piesi i rowerowi pielgrzymi.
- Dzisiejsza uroczystość niesie dla nas niezwykle ważne, teologiczne przesłanie. A mianowicie, przypomina nam, że Apostołowie otrzymują od Chrystusa moc i misję przedłużenia Jego obecności i działania w świecie. Dokonywać się ona będzie przez świadectwo ich życia, nauczanie prawd Ewangelii, przez sprawowanie Eucharystii, posługę jednania w sakramencie pokuty. Do dziś są to najważniejsze zadania w Kościele - wyjaśnił hierarcha.  
Arcybiskup, zwracając się do przybyłych na uroczystości wiernych, podkreślił, że największą wartością pielgrzymowania jest pobożność i wiara. - Jeśli Maryja jest obecna w odwiecznym planie Boga to poprzez tę tajemnicę jest również obecna wśród ludzi - w sanktuarium - które jest szczególnie miejscem uświęcenia. Stąd przybywamy tu każdorazowo, by się uświęcić, by być lepszymi - podkreślił abp Głódź.
Dodał również, że na drodze pielgrzymiej sanktuaria maryjne jawią się jako promieniujące duchowo przybytki pokoju, miejsca święte, w których Chrystus w szczególny sposób zamieszkuje pośród nas. - Maryja uczy nas odpowiedzi miłością na miłość, wiernością na wierność, daru z samego siebie za największy dar jakim jest sam Bóg. Sanktuarium jest więc miejscem, w którym doświadczamy tajemnicy obecności Maryi w Chrystusie i Kościele - dodał hierarcha.
Arcybiskup podkreślił, że współczesny świat oczekuje Chrystusa w nowym człowieku i w nowym Kościele. - Niech to sanktuarium służy wszystkim wiernym i niech będzie miejscem modlitwy, jak również oazą nowego życia religijnego, wokół którego będzie się tworzyła nowa kultura chrześcijańska - mówił.
Metropolita gdański odniósł się również do porannego pożaru, który wybuchł w kościele św. Piotra i Pawła na gdańskim Żabim Kruku. - Gdy świątynie płoną, to tak, jakby płonął nasz dom. Jednak dzięki wspaniałemu poświęceniu i odwadze strażaków, kościół uratowano - podkreślił.  
Na zakończenie uroczystości odbyło się pożegnanie pielgrzymek powracających do swoich miejscowości. Towarzyszył mu specyficzny dla duchowości Kaszub gest tzw. pokłonu feretronów.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00