W katedrze oliwskiej odbył się wielki koncert...
Wydarzenie będące częścią obchodów roku moniuszkowskiego, ogłoszonego z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, zorganizowano dla uczczenia święta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Wśród zgromadzonych w świątyni słuchaczy znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, studenci, rodziny wykonawców oraz liczne grono melomanów.
- W twórczości kompozytora muzyka religijna stała zawsze pokornie w cieniu jego wspaniałych oper i pięknych pieśni - podkreślała w słowie komentarza Justyna Ślubowska, studentka akademii. Przed publicznością wystąpiły: chór akademii, żeński chór "Gaudium per Canto" wydziału dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu oraz orkiestra symfoniczna uczelni. Partie solowe wykonali: Paulina Dąbrowska (sopran), Andżelika Gmińska (alt), Adam Brusznicki (tenor), Łukasz Górczyński (bas) oraz Filip Cieszyński (organy).
W pierwszej części wydarzenia uczestnicy usłyszeli wykonanie Mszy Polskiej na chór żeński i organy, pod dyrekcją prof. Anny Fiebig. Następnie pod dyrekcją Piotra Staniszewskiego, studenci wykonali III i IV Litanię Ostrobramską na głosy solo, chór mieszany i orkiestrę.
- Tekst Mszy Polskiej, napisany przez Antoniego Edwarda Odyńca wyrażony jest niezwykle płynnym językiem oraz przeniknięty nieudawaną pokorą i czystą, głęboką modlitwą. Muzyka zaś, ułożona na trzy głosy żeńskie nabiera w wykonaniu szczególnej miękkości, łagodności i lekkości, a w połączeniu z akompaniamentem organów niezwykle skromnej, subtelnej i szlachetnej faktury. Ta muzyka zachowuje wdzięk i swoją niezwykłą jasność - mówiła J. Ślubowska. 
- Wśród pozycji religijnych Stanisława Moniuszki wyróżniają się przede wszystkim Litanie Ostrobramskie, skomponowane na cześć NMP Ostrobramskiej. Powstawały na przestrzeni 12 lat. Kompozytor wykorzystał w nich doświadczenie zdobyte podczas komponowania pieśni, nawiązując do stylu ludowych kantyczek - wyjaśniała Ślubowska.