św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W katedrze oliwskiej odbył się wielki koncert...
Wydarzenie będące częścią obchodów roku moniuszkowskiego, ogłoszonego z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, zorganizowano dla uczczenia święta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Wśród zgromadzonych w świątyni słuchaczy znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, studenci, rodziny wykonawców oraz liczne grono melomanów.
- W twórczości kompozytora muzyka religijna stała zawsze pokornie w cieniu jego wspaniałych oper i pięknych pieśni - podkreślała w słowie komentarza Justyna Ślubowska, studentka akademii. Przed publicznością wystąpiły: chór akademii, żeński chór "Gaudium per Canto" wydziału dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu oraz orkiestra symfoniczna uczelni. Partie solowe wykonali: Paulina Dąbrowska (sopran), Andżelika Gmińska (alt), Adam Brusznicki (tenor), Łukasz Górczyński (bas) oraz Filip Cieszyński (organy).
W pierwszej części wydarzenia uczestnicy usłyszeli wykonanie Mszy Polskiej na chór żeński i organy, pod dyrekcją prof. Anny Fiebig. Następnie pod dyrekcją Piotra Staniszewskiego, studenci wykonali III i IV Litanię Ostrobramską na głosy solo, chór mieszany i orkiestrę.
- Tekst Mszy Polskiej, napisany przez Antoniego Edwarda Odyńca wyrażony jest niezwykle płynnym językiem oraz przeniknięty nieudawaną pokorą i czystą, głęboką modlitwą. Muzyka zaś, ułożona na trzy głosy żeńskie nabiera w wykonaniu szczególnej miękkości, łagodności i lekkości, a w połączeniu z akompaniamentem organów niezwykle skromnej, subtelnej i szlachetnej faktury. Ta muzyka zachowuje wdzięk i swoją niezwykłą jasność - mówiła J. Ślubowska. 
- Wśród pozycji religijnych Stanisława Moniuszki wyróżniają się przede wszystkim Litanie Ostrobramskie, skomponowane na cześć NMP Ostrobramskiej. Powstawały na przestrzeni 12 lat. Kompozytor wykorzystał w nich doświadczenie zdobyte podczas komponowania pieśni, nawiązując do stylu ludowych kantyczek - wyjaśniała Ślubowska.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00