św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W bazylice Mariackiej w Gdańsku odprawiono Mszę...
W południe, 3 maja w największej gdańskiej świątyni rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity gdańskiego. W koncelebrze brali udział bp Wiesław Szlachetka i bp Zbigniew Zieliński oraz liczni kapłani, w tym przełożeni i moderatorzy Gdańskiego Seminarium Duchownego. O oprawę liturgiczną zadbali klerycy gdańskiego seminarium. W swojej homilii, w pierwszej części metropolita gdański skupił się na postaci Maryi, patronki, Królowej Polski. Przypomniał o jej kulcie, wspominając pieśń Bogurodzica, ale też patronowanie wielkim zwycięstwom Polski - pod Wiedniem, w bitwie warszawskiej 1920 r. czy sierpnia 1980 r. W drugiej części kazania metropolita nawiązał do święta narodowego.- Konstytucja 3 maja to jeden z filarów naszej historycznej tożsamości. Była ona zapowiedzią życia. Więcej; drogowskazem prowadzącym poprzez stulecia do naszych czasów - mówił abp Głódź. - To święto, w którym Polska trwa, ukazuje co w jej dziejowej drodze trwałe, piękne, a także zespolone w wartości religijne, które splatają się z wartościami narodowymi. To święto tych wszystkich, dla których słowo Ojczyzna nie jest pustym pojęciem, ale rzeczywistością życia - dodał metropolita.
Ale napomniał wiernych. - Często ład społeczny jest rujnowany przez agresję różnych środowisk liberalnych, nie mających nic wspólnego z wartościami narodowymi, religijnymi. Ten ateizm w umysłach wielu, także naszych rodaków, trwa i stanowi jakąś niepisaną ideologię, a przecież trzeba wciąż nam dawać świadectwo, co przez Boga jest tam zadane i co jest wymodlone, wywalczone także przez pokolenia i historię. Dzisiaj Polsce trzeba przede wszystkim budowania życia społecznego w oparciu o wartości sprawdzone w szkole wieków, ukazujące swą siłę i skuteczność - mówił pasterz gdańskiego Kościoła. - Potrzebny jest ład serca, a nie wprowadzanie do agendy debaty publicznej deprecjonowania świętości rodziny i małżeństwa, życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wprowadzania apologii destrukcji, bez ładu moralnego, bo ta droga prowadzi donikąd - dodał.
Metropolita gdański wspomniał też, że Polska obchodzi właśnie 15-lecie wejścia do Unii Europejskiej. - Unia Europejska wyrosła w imię świadomości, by przezwyciężyć podziały, a także zagoić powojenne rany, by rozbudzić na powrót ducha Europy wspartego o tradycje grecką, rzymską, a nade wszystko zakotwiczyć ją w dziedzictwo chrześcijańskie tworzące wspólnotę europejskich ludów i narodu. Ta obecność w Unii jest czymś naturalnym, acz aktem spóźnionym wobec naszej ojczyzny, bo byliśmy przecież państwem zdradzonym i nie tylko w Teheranie i w Jałcie, zniewolonym decyzją wielkich mocarstw. Przecież byliśmy oddzieleni przez 50 lat żelazną kurtyną od zachodnich demokracji i jakże trudno ten czas nadrobić - mówił abp Głódź. - Jesteśmy krajem Unii Europejskiej i chcemy nim być nadal i będziemy nim nadal, bo znamy wartość tej obecności, wartość okupioną krwią, swoistym wianem kultury i tradycji, które wnieśliśmy. I wnosimy także dziedzictwo wieków, depozyt wiary i tradycji, wnosimy wolnościowe przesłanie Solidarności, zespolone z drogą wiary, z dziedzictwem świętego Jana Pawła II, promotora europejskiej jedności wspartej na czytelnym fundamencie moralnym - dodał na zakończenie homilii metropolita gdański.
Po nabożeństwie sprzed bazyliki Mariackiej ruszył przemarsz ulicami Gdańska pod pomnik Poległych Stoczniowców, zorganizowany przez władze wojewódzkie i NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Tam odczytano Apel Poległych, złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Przy pomniku prezentowane są obecnie dwie wystawy gdańskiego IPN. Jedna poświęcona jest rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 41 lat temu, a druga protestom majowym 37 lat temu. Mszę św. w Bazylice Mariackiej poprzedziło okazjonalne spotkanie zorganizowane pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku, w miejscu organizowanych przed 1989 r. manifestacji związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej oraz samorządy Gdańska i województwa pomorskiego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00