św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W katedrze oliwskiej odbyła się...
- Wraz z Kościołem, który pełni swoją posługę, stajemy wobec największej tajemnicy naszej wiary - Eucharystii. To najcenniejszy skarb, którego wartość - nie mam miary - mówił metropolita gdański.
Hierarcha podkreślił, że w sakramencie tym obecny jest żywy Jezus Chrystus. - Jest On wiecznym kapłanem. Jest sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Dziś, ta prawda Wielkiego Czwartku, dnia ustanowienia sakramentu Jezusa staje przed nami w swojej najpiękniejszej postaci. Jesteśmy spadkobiercami Jezusowego testamentu - niezwykłego testamentu - jedynego w swym rodzaju. Bóg ofiarował siebie by być z nami i towarzyszyć nam na drogach życia - znaczył metropolita.
- Eucharystia to fundament naszego życia, naszego losu i naszej przyszłości - ten Boży dar wymaga wzajemnej miłości. Ten sakrament nie może być tylko liturgiczną powinnością. On ma być przyczynkiem do dynamizmu, odwagi, do przylgnięcia do Chrystusa i dawania świadectwa. Mamy otwierać nasze serca na miłość i nieść ją dla świata - podkreślił hierarcha.
- Kapłaństwo zostało ustanowione dla Eucharystii i realizuje się w tym powołaniu najpiękniej. Pamiętajmy o ciągłej modlitwie za kapłanów - przewodnikach na naszych drogach do Boga, szafarzach świętych sakramentów, głosicielach Bożego słowa - mówił metropolita.
Po homilii nastąpiła liturgia obmycia nóg, nawiązująca do wydarzeń, które miały miejsce w Wieczerniku. Na ustawionych w prezbiterium krzesłach zasiadło 12 mężczyzn, przedstawicieli wspólnoty archidiecezji gdańskiej, którym metropolita obmył i ucałował stopy. - Bóg umywa nogi człowiekowi - zmywa bród grzechu, nieprawości, oczyszcza ludzkie serca i sumienia - podkreśla arcybiskup.
Na zakończenie uroczystości Najświętszy Sakrament przeniesiono do ciemnicy w Kaplicy Mariackiej.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00