św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Módlmy się, aby każdy z nas dał się przekonać...
O Bożej miłości oraz pokusie ateizmu mówił podczas drugiego dnia odbywających się w katedrze oliwskiej rekolekcji dla inteligencji Wybrzeża ks. prof. dr hab. Robert Woźniak.
Kaznodzieja podkreślał, że współcześni chrześcijanie atakowani są przez radykalnie ateistyczne prądy intelektualne. - Być może każdy z nas jest kuszony takim myśleniem. Ale jestem przekonany o tym, że głębiej, niż ta pokusa, jest w nas ciche poczucie, że nasze istnienie ma sens - mówił.
- Nie pozwól się zamknąć w sieci, jak w złotej klatce. Bo nawet gdybyś ją ozłocił w nieskończoność i zdobył wszystko, co można w tym świecie zdobyć, będziesz w głębi serca czuł, że ty tutaj do końca nie przynależysz. Pochodzisz od Boga. To Bóg cię chce. I kocha - zwracał się do słuchaczy.
Kapłan przypomniał też ukuty przez ks. Józefa Tischnera termin "terryzm", oznaczający postawę, nacechowaną ograniczeniem ludzkiego myślenia i podejmowanych działań tylko i wyłącznie do tego, co ziemskie. - To jakby wylądować i nie móc później pokonać siły grawitacji - stwierdził.
Po Mszy św. ks. Wożniak przedstawił zgromadzonym katechezę, w której podkreślił rolę Kościoła w życiu duchowym chrześcijan.
- Kościół, który nam się nie podoba, który jest w wielu wymiarach chropowaty, dany jest po to, by rodziła się intymność z Panem Bogiem. A intymność z Bogiem potrzebuje ciała. Dlatego Bóg przychodzi do nas namacalnie. Nie chce być dla nas abstrakcyjną ideą. Chce być konkretny i dotknąć każdego z nas. Wcielenie Boga i Ciało Jezusa w niebie, to najpiękniejsze dzieło Ducha Świętego - mówił do wiernych.
Zaznaczał także, że intymność w relacji z Bogiem realizuje się w sposób szczególny właśnie we wspólnocie Kościoła. Gdyby nie trwanie we wspólnocie, które zawsze związane jest z pewnym trudem, chrześcijanie byliby tylko grupą egoistów, którzy nie muszą przekraczać siebie.
- Duch Święty tworzy Kościół, tworzy struktury, instytucje. Nie po to by struktura Go pożarła, ale żeby była dla nas pomostem do spotkania z Nim. Bo my jesteśmy cieleśni i tego potrzebujemy - wyjaśniał.
Wskazał też, że Bóg w Kościele prowadzi człowieka od intymności spotkania do doświadczenia Jego czułości.
Ks. prof. dr hab. Robert Woźniak wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem wielu książek i publikacji o charakterze naukowym i duszpasterskim. Zajmuje się teologią Trójcy Świętej. Wiele miejsca w swojej pracy naukowej poświęca relacjom teologii z filozofią współczesną. W 2008 roku za książkę "Przyszłość, teologia, społeczeństwo" został uhonorowany Nagrodą im. księdza Józefa Tischnera.
Kolejne nauki rekolekcyjne ks. Roberta Wożniaka można będzie usłyszeć w katedrze oliwskiej jeszcze we wtorek i środę o godz. 19.30.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00