św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Diecezjalna uroczystość św. Józefa odbyła się w...
W gdyńskim kościele na uroczystej Eucharystii zgromadziło się ponad 300 osób, zapełniając niemal wszystkie ławki świątyni. Najważniejszymi uczestnikami wieczornej Mszy św. byli kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania. To w ich imieniu metropolitę powitał ks. kanonik Antoni Nerek, proboszcz parafii, prosząc o udzielenie sakramentu i wspólną modlitwę. W koncelebrowanej Mszy św. wzięli udział kapłani posługujący w kościele pw. św. Józefa oraz księża z sąsiednich parafii.
W homilii abp Sławoj Leszek Głódź przypomniał postać patrona parafii. - Święty Jan Paweł II mówił o nim "Redemptoris custus" czyli stróż Odkupiciela. Św. Józef jest patronem opiekunów i ojców. To postać, o której w Ewangelii jest cicho, ale pełni ona niezwykle ważną rolę dla Świętej Rodziny - mówił metropolita gdański. Arcybiskup nawiązał też do okresu Wielkiego Postu w czasie którego przypada Uroczystość św. Józefa. - Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na Drogę Krzyżową i cztery stacje o których powiem. Jesteśmy jak Piłat w I stacji. Skazujemy na śmierć dobre sprawy, wydajemy wyroki, uśmiercamy.  W stacji V Cyrenejczyk w Wielkim Poście wiąże ze sobą post, modlitwę i jałmużnę. Mamy pomagać potrzebującym, chorym, misjonarzom. Ci ostatni niosą krzyż głosząc Ewangelię - mówił abp Głódź. Metropolita przypomniał też stację VI i postać odważnej Weroniki, która nie boi się i z tłumu wychodzi by pomóc Chrystusowi. Napomniał młodzież, że w dzisiejszych czasach powinna również prezentować taką postawę, pełną odwagi w wyznawaniu wiary. Ostatnią stacją wspomnianą prze hierarchę była 13. - To krzyż, znak naszej religii. Znak nawrócenia i miłosierdzia. Taką postawą musicie kierować się w dojrzałym życiu chrześcijańskim. Życzę Wam byście przez całe życie byli odważni i tak wyznawali wiarę. Byście byli w drodze Waszej wiary tak jak św. Józef, który opiekował się Maryją i Jezusem czy to w drodze do Egiptu, czy do Jerozolimy - mówił hierarcha.
Po homilii metropolita udzielił sakramentu bierzmowania 44 młodym osobom z parafii, które do przyjęcia sakramentu przygotował ks. Marcin Jarosz. Na zakończenie uroczystości metropolita poświęcił krzyże, które młodzież miała na sobie w czasie obrzędu.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00