św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Każdy z nas ma w swym sercu pragnienie...
Od homilii wygłoszonych podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. rozpoczął rekolekcje wielkopostne we franciszkańskiej parafii św. Antoniego bp Edward Kawa OFMConv.
Hierarcha, nawiązując do słów Ewangelii podkreślał, że wierzący powinni zgodnie ze słowami świętego Piotra, zbudować trzy namioty: dziękczynienia za historię swojego życia, docenienia teraźniejszości oraz płynącej z obcowania z Bogiem nadziei na przyszłość. Stwierdził, że jest to potrzebne, by dokonała się przemiana i uzdrowienia myślenia i serc chrześcijan.
- Potrzebujemy tego, by dzisiaj dostrzegać to, co jest dobre. Jesteśmy głodni dobrego słowa, dobrego przykładu. Nawet jeśli są w naszym sercu zranienia, zdarzenia, które trudno jest przebaczyć, potrzebujemy Boga, aby zapraszając Go, trwać w dziękczynieniu - mówił biskup.
Jak stwierdził kaznodzieja, potrzeba także, abyśmy docenili warunki panujące w dzisiejszej Polsce, która na tle innych krajów jest miejscem, w którym żyje się dobrze i bezpiecznie. - Polska to kraj, któremu się udało. Tu żyje się naprawdę dobrze - cytował wypowiedzi mieszkańców Ukrainy, wśród których pracuje.
Mówiąc o spojrzeniu w przyszłość, nawiązał do powszechnego zagrożenia terrorystycznego. - Dzisiaj nie ma bezpiecznego miejsca na świecie - stwierdził biskup. Dodał, że jedynie zaufanie Panu Bogu i rzeczywista, codzienna z Nim więź, daje możliwość pełnego pokoju spojrzenia w przyszłość.
  Ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość W rekolekcjach uczestniczą nie tylko wierni z gdyńskiej parafii franciszkanów.Zaznaczał, że nie jest przypadkiem to, że objawienie Orędzia Miłosierdzia Bożego, jakie otrzymał Kościół, dokonało się właśnie w Polsce. Rodzi ono jednak konkretne zobowiązanie. - To wezwanie, byśmy zawierzyli miłosierdziu Boga i potrafili dawać nadzieję innym. Europa pogrążona w kryzysie wiary, dotykającym samej istoty życia człowieka, potrzebuje dzisiaj nadziei, nowego tchnienia - mówił hierarcha.
- Jak uczniowie jesteśmy we mgle obłoku. Ale oni słyszą głos: „To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie”. To słowo do nas. Mamy słuchać Boga. A Boga słyszy się nie uszami, ale sercem - stwierdził bp Kawa.
W homilii znalazło się także wezwanie do przebudzenia skierowane do ludzi wierzących. - Ewangelia mówi, że apostołowie na Górze Przemienienia zasnęli. Dzisiaj możemy powiedzieć, że my - chrześcijanie, także jesteśmy uśpieni. To słowo wzywa nas, żebyśmy się obudzili - powiedział bp Edward Kawa.
Głoszonych przez bp Edwarda Kawę homilii rekolekcyjnych wysłuchać będzie można jeszcze we wtorek i środę podczas Mszy św. o godz. 8.30 i 18.30, w kościele św. Antoniego (Gdynia, ul. ul. Ujejskiego 40). We wtorek po wieczornej Mszy św. biskup wygłosi także specjalną naukę dla małżonków.
Bp Edward Kawa pochodzi z polskiej rodziny mieszkającej na Ukrainie. Urodził się 17 kwietnia 1978 roku w Mościskach. Do zakonu wstąpił w 1995 roku. Studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie oraz teologię w Sankt Petersburgu. Tam też w roku 2003 z rąk abp. Tadeusza Kondrusiewicza przyjął święcenia kapłańskie.
Pracował na Ukrainie w parafiach: w Boryspolu, Krzemieńczuku i Maćkowcach. W latach 2008-2017 pełnił też funkcję delegata prowincjalnego zgromadzenia na Ukrainie. 13 maja 2017 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej ze stolicą tytularną Cilibia.
Kiedy 21 czerwca 2017 w katedrze lwowskiej z rąk abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, abp. Claudia Gugerottiego, nuncjusza apostolskiego na Ukrainie, oraz Stanisława Szyrokoradiuka, biskupa Charkowa-Zaporoża, przyjmował sakrę biskupią, był najmłodszym biskupem katolickim na świecie.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00