św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Wspólnota mężczyzn Semper Fidelis przeszła...
Dla członków Kościelnej Służby Mężczyzn modlitewny przemarsz to doroczna tradycja. Droga Krzyżowa po plaży jest elementem duchowego przygotowania archidiecezjalnej wspólnoty do uroczystości wielkanocnych. Tegoroczna, odbywająca się 16 marca, rozpoczęła się jak zawsze na pętli autobusowej przy ul. Dickmana w Gdyni. Z Osady Rybackiej mężczyźni i towarzyszące im osoby ruszyły brzegiem morza do Gdyni-Babich Dołów, by Drogę Krzyżową zakończyć Mszą św. w kościele MB Licheńskiej. Duchowe rozważania odbywały się w czasie pokonywania kilkukilometrowej trasy po plaży. - Nie liczę już ile razy wziąłem udział w tej wędrówce z Chrystusem. To bardzo ważne wydarzenie i przeżycie duchowe dla naszej wspólnoty - mówi jeden z panów. Droga w marcowym anturażu nie rozpieszczała; porywisty wiatr i zacinający deszcz towarzyszyły wędrowcom niemal przez cały czas. Nie zniechęciło ich to i do kościoła dotarli wszyscy. Tam Eucharystię odprawił ks. Zdzisław Róż, diecezjalny duszpasterz mężczyzn, opiekun wspólnoty Semper Fidelis.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00