św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Po raz kolejny młodzież z naszej archidiecezji...
Tradycyjnie w drugą sobotę marca na Jasnej Górze zbiorą się maturzyści archidiecezji gdańskiej. - Pielgrzymka to nie wyjazd turystyczny, ale możliwość zawierzenia swojego, za chwilę dorosłego, życia Bogu. W Częstochowie spotykają się młodzi z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem wiary - mówi ks. Krzysztof Nowak, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
Hasło tegorocznej pielgrzymki nawiązuje do przeżywanego w Kościele programu duszpasterskiego: "W mocy Bożego Ducha". Program podejmuje kwestie, które dla młodych katolików są ważne, szczególnie w kontekście nauczania papieża Franciszka i ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Panamie, czyli tematy związane z rodziną, działalnością społeczną, moralnością czy etyką.
- Wszyscy jesteśmy częścią Kościoła, ale każdy z nas podejmuje indywidualne decyzje, co dalej zrobić z własnym życiem. Pielgrzymka daje szanse odkrycia swojego powołania - dodaje ks. Nowak.
Wszystko dzięki profesjonalnemu przygotowaniu wyjazdu. - Przewidzieliśmy konferencje, bloki tematyczne, spotkania z małżonkami i osobami duchownymi, by młodzi mieli szansę przekonać się, że istnieją różne drogi realizowania Bożego powołania - wyjaśnia ks. Łukasz Grelewicz, zastępca dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży.
Ksiądz Grelewicz dodaje, że w czasie spotkania nie zabraknie czasu na indywidualne rozmowy, dzielenie się doświadczeniami i obawami, a także świadectwa. - To naprawdę owocny czas, kiedy można na spokojnie zastanowić się, co dalej. Warto więc podjąć pielgrzymkowy trud, zarezerwować sobie wolny weekend i pojechać na spotkanie z Bogiem i Maryją - przekonuje.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00