św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył Mszy św....
- Rozpoczynamy Wielki Post, będący czasem nawrócenia oraz zastanowienia się nad naszym życiem - mówił metropolita gdański.
Uroczysta Eucharystia połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania odbyła się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Baninie.  
- Istotą naszego chrześcijaństwa jest życie sakramentami - począwszy od Chrztu św. poprzez sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jakim jest bierzmowanie. Jesteście dzisiaj prawdziwą świątynią, świątynią Ducha św. - podkreślił arcybiskup, zwracając się do młodych.
Homilię wygłosił ks. dr Krystian Kletkiewicz. - Środa popielcowa określana jest bramą Wielkiego Postu. Popiół przyjmujemy na głowę, gdyż to centrum zmysłów - wzroku, słuchu, węchu, smaku - to intelekt. Od głowy wszystko się zaczyna, człowiek podejmuje konkretne działa. - mówił kaznodzieja.  
Ks. K. Kletkiewicz podkreślił, że choć popiół używany jest w wielu religiach to chrześcijaństwo nadało mu wyjątkowe znaczenie. - Jest znakiem oczyszczenia, to poddanie się Bożemu miłosierdziu poprzez żal i szczerą chęć poprawy, ale też przyjęcie jakiegoś dzieła pokutnego - trudu, cierpienia oraz wyrzeczeń wielkopostnych. Posypanie głowy popiołem jest również znakiem nadziei zmiany na lepsze - wyjaśnił.
Kaznodzieja dodał również, że ważne, by przeżyć ten czas w szczerości praktyk. - Nie jak obłudnicy - posępni, ponurzy, udający przed ludźmi - dodał.
- Zaczynamy od głowy, żeby ten popiół oczyścił nas całych - do końca. Mamy 40 dni na modlitwę, post i jałmużnę, by oczyszczonym przeżyć święta paschalne. Obrzęd posypania głów popiołem przypomina nam, że człowiek na końcu życia - znów - obróci się w proch. Popiół przypomina nam również o tym, by żyć sprawiedliwie - w Bożej łasce. Bo to co pójdzie za nami to nasze dobre uczynki, a nie doczesne bogactwa - mówił.
Ks. K. Kletkiewicz wyjaśnił, że popiół nie bierze się znikąd. Przygotowuje się go ze spalonych palm, poświęconych w poprzednim roku w Niedzielę Palmową. - To przypomina nam, że Chrystus witany w Jerozolimie jako Mesjasz i Król - Ten, który oddał za nas swoje życie - daje nam siłę do duchowego odrodzenia, do pokonywania, naszych grzechów, słabości i budowy dobra w sobie - mówił kaznodzieja.
- Nie pozwólmy więc, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie. Prośmy Boga, by pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia - zakończył.  


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00