św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Niezależnie od tego, jaką drogę wybiorą, na...
Już po raz kolejny w murach Gdańskiego Seminarium Duchownego odbyło się doroczne skupienie przeznaczone dla młodych mężczyzn. Wydarzenie pod nazwą "Weekend w GSD" zgromadziło w dniach 1-3 marca osiemnastu uczniów szkół średnich.
W programie skupienia znalazły się oprócz modlitwy, zajęcia formacyjne oraz spotkania z przedstawicielami seminaryjnej wspólnoty. - Zorganizowaliśmy to wydarzenie dla młodych mężczyzn, którzy starają się rozeznać swoje powołanie życiowe. Stało się ono okazją do tego, by poznali oni rytm życia seminarium oraz jego specyfikę - mówi ks. Jan Uchwat.
- Wielu z nich uczestniczyło w spotkaniu po raz kolejny. Świadczy to o ich żywym zainteresowaniu powołaniem kapłańskim - dodaje kapłan. 


- Spotkanie w seminarium daje nam szersze spojrzenie na Kościół - podkreśla Dominik Sopletta.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


A co o spotkaniu myślą jego uczestniczy? Dominik Sopletta jest uczniem IV klasy technikum. Jest także lektorem w rodzinnej parafii św. Mikołaja w Szemudzie. W "Weekendzie w GSD" uczestniczy już po raz drugi. - Poprzednio przyjechałem tu z ciekawości. To był dobry czas, który pomógł mi zbliżyć się do Pana Boga. Tym razem chciałem się trochę wyciszyć i zastanowić się nad swoją przyszłą drogą życiową - wyznaje Dominik.
- Myślę, że poznanie seminarium daje nam szersze spojrzenie na Kościół. Jest to na pewno bardzo przydatne. To także okazja do zawiązania żywych relacji z przygotowującymi się do kapłaństwa klerykami i księżmi posługującymi w diecezji - zauważa chłopak. 


- Czuję, że tu jest mój dom - stwierdza Piotr Mikołajczyk.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Piotr Mikołajczyk pochodzi z gdyńskiej parafii pw. Ducha Świętego i Katarzyny Aleksandryjskiej na Obłużu. Obecnie uczęszcza do I klasy LO o profilu policyjnym. Uważa, że odczytał już swoje powołanie. - Czuję, że tu jest mój dom, moje miejsce. Chcę być kapłanem, głosić Ewangelię, pomagać ludziom w nawróceniu. Mam mocne przekonanie, że to jest moja droga - mówi Piotr.
- Poza murami seminarium nie mamy wielkiej możliwości, żeby pogadać z księdzem o tym, jak przebiega formacja w seminarium. Ten czas daje takie możliwości, ale także służy spotkaniu z Bogiem. Myślę, że każdemu to się dzisiaj przyda - dodaje Piotr.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00