św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Pierwszym ochotnikiem cierpienia był Jezus...
W przeddzień 27. Światowego Dnia Chorego stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej rozpoczęło obchody 15-lecia swojej działalności.
Uroczystej Eucharystii odprawionej w należącej do sopockiej parafii Gwiazdy Morza kaplicy św. Wojciecha przewodniczył abp Jan Paweł Lenga, emerytowany biskup Karagandy w Kazachstanie. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: bp Zbigniew Zieliński, ks. prał. Stanisław Łada, diecezjalny duszpasterz chorych i niepełnosprawnych, ks. kan. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, założyciel Fundacji św. Brata Alberta, ks. kan. Grzegorz Królikowski z diecezji elbląskiej, ks. kan. Zbigniew Orlikowski z Tczewa, ks. Radosław Horbatowski z Głogowa i ks. kan. Krzysztof Lis.
W obchodach jubileuszu wzięli udział m.in.: s. Angela Petitti z Rzymu, przełożona Centrów Ochotników Cierpienia na całym świecie, s. Małgorzata Malska z Głogowa, s. Beata Dyko, ze wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, Dariusz Majorek, dyrektor gdańskiego oddziału PFRON, Elżbieta Płażyńska i przedstawiciele Centrów Ochotników Cierpienia z całej Polski. 


- Kto kocha Pana Boga, ten kocha drugiego człowieka, a szczególnie osobę niepełnosprawną, chorą i cierpiącą - mówił "Gościowi Gdańskiemu" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Homilię wygłosił bp Zbigniew Zieliński. Hierarcha podkreślał, że chorzy zjednoczeni w obchodzącej rocznicę wspólnocie, którzy swoje cierpienia ofiarowują za bardziej potrzebujących Bożej pomocy, są odznaką szczególnej mądrości. - Nie koncentrujecie się na swoim cierpieniu, ale myślicie o jeszcze bardziej potrzebujących. Przestrzegacie ludzi i świat przed tym, co może zabić ludzką duszę. Dzisiaj dziękujemy wam, że dzielicie się z nami swoją wrażliwością. Wiemy, że musimy się od was uczyć - zaznaczył biskup Zieliński.
Obecny na obchodach jubileuszu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" podkreślił, że mieszkając od 30 lat pod jednym dachem z osobami niepełnosprawnymi doświadczył namacalnie tego, że osoby pełnosprawne i niepełnosprawne wzajemnie się ubogacają. Założyciel krakowskiej Fundacji św. Brata Alberta zauważył, że obecnie największym problemem i cierpieniem bardzo wielu osób jest samotność. - Im większy postęp cywilizacyjny, tym samotność jest bardziej dotkliwa - mówił. - Dlatego takie wspólnoty jak Ochotnicy Cierpienia są ważne, gdyż wytwarzają więzy rodzinne i pozwalają wielu osobom odnaleźć swoje miejsce - zakończył.
Gdańskie Centrum Ochotników Cierpienia powstało w 2004 roku. Jest jednym z dzieł bł. ks. Luigiego Novarese, prekursora duszpasterstwa niepełnosprawnych.
Wywiad z ks. prał. Stanisławem Ładą nt. duszpasterstwa chorych można przeczytać w 6. numerze "Gościa Gdańskiego".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00