św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- To wspaniały czas, który ma zachęcić do...
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie bp Z. Zieliński przewodniczył Mszy św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Okazją do spotkania był trwający Tydzień Małżeństwa. We wspólnej modlitwie więziło wiele małżeństw, a także osób, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu wspólnej drogi.
W homilii bp Zieliński nawiązał do słów dzisiejszego czytania z Księgi proroka Izajasza. - "Oto ja, poślij mnie!". Słowa te dotyczą misji, którą otrzymuje od Boga każdy z nas - niezależnie od wieku. Są kwintesencją tego, co stanowi skuteczną metodę stawania się szczęśliwym. A dzisiaj, bardzo często przez ludzi w budowaniu życia osobistego, pomijaną. Raczej wyciągamy rękę po coś, co chcemy sobie przywłaszczyć, dla siebie przygarnąć, domagamy się tego, by ktoś udowodnił, że nas kocha, niż zdobywamy się na to, by coś od siebie dać. By samemu wpierw pokazać, że kochamy - mówił kaznodzieja.
- Dzisiaj, licznie gromadzimy się w tym matemblewskim sanktuarium, miejscu, które jest szczególnym na archidiecezjalnej mapie. Przybywamy tutaj z radością i świadomością tego, że odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w obecności Maryi, spowoduje, że będą one jeszcze bardziej trwałe. Niech ta nadzieja ożywia naszą refleksje i modlitwę - dodał biskup.
- W trakcie Tydnia Małżeństw możemy sobie uświadomić jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni, jak wspaniale zbudowana jest ludzka rodzina, gdy odkrywamy w sobie i w innych ten niezwykły dar miłości. Prawdziwie kochające się małżeństwo, to gwarancja, że ludzie, którzy z tych rodzin wychodzą będą dobrymi osobami - podkreślił kaznodzieja.
Dodał jednocześnie, że powinniśmy uświadomić sobie smutną prawdę, że na świecie są również ludzie bardzo źli, tacy, którzy w program swego życia wpisali walkę z innymi i oni doskonale wiedzą, że najłatwiej zniszczyć człowieka, kiedy odbierze się mu miłość.
- Jeśli ta miłość rodzi się w małżeństwie to wiedzą również, że najłatwiej to zrobić niszcząc nasze domu, małżeństwa i rodziny. Módlmy się za swoje rodziny, a także za ludzi opętanych przez zło, prośmy o łaskę nawrócenia, by odkryli, że człowiek jest powołany do dobrego, a zło to najdramatyczniejszych jaki mogą podjąć wolni ludzie. Módlmy się za siebie nawzajem - zaapelował hierarcha.
Po homilii odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00