św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Naszą Ojczyznę zrodziło chrześcijaństwo,...
Uroczysta Msza św. z okazji 99. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem zgromadziła 10 lutego w auli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wysokich oficerów Marynarki Wojennej i Policji oraz reprezentacje uczelni wyższych Wybrzeża.
Wśród zebranych obecni byli m.in.: minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister Marek Gróbarczyk, szef MGMiŻŚ, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, posłanki Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Małgorzata Zwiercan oraz wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił bp Wiesław Szlachetka.
W homilii hierarcha podkreślał, że to wiara w Chrystusa i pielęgnowanie ewangelicznych wartości włączyło Polskę w nurt kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, z której wyrosła też Europa. - Musimy pamiętać o tym, ile Europa, a w tym także nasza Ojczyzna, zawdzięcza chrześcijaństwu, a więc temu co wniósł Jezus Chrystus przez głoszenie Ewangelii, przez swój krzyż i zmartwychwstanie - mówił. - Zawsze, gdy Europa, pozostawała wierna wartościom chrześcijańskim, to rozwijała się w pokoju. Ale gdy zapominano o tych wartościach, gdy do głosu zaczynały dochodzić niezdrowe ambicje, pycha, relatywizm moralny, ideologie, to wtedy zawsze zaczynało się dziać źle - podkreślił.
Biskup zaznaczył również, że to chrześcijaństwo najpełniej zdefiniowało pojęcie godności człowieka. - Wyznacznikiem godności jest Boży obraz, który nosi w sobie każdy człowiek, bez względu na wiek, status, pochodzenie. To słowo Chrystusa uczy, że godność drugiej osoby wyznacza granice dla mojej wolności. To znaczy, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka - wyjaśnił. 


Materiały zgromadzone na wystawie poświęconej gen. Hallerowi pochodzą z bazy Centralnej Biblioteki Wojskowej

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Hierarcha przypomniał także genezę Uniwersytetu Morskiego, która jak podkreślił, nieprzypadkowo łączy się z Uroczystością Niepokalanego poczęcia NMP. - To właśnie w tę uroczystość 8 grudnia 1920 roku, a więc wkrótce po zaślubinach z morzem, zainaugurowano dydaktyczne zajęcia w Szkole Morskiej w Tczewie i podniesiono banderę Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu tej Szkoły, którą założył wiceadmirał Kazimierz Porębski - mówił. - Napawa nas dumą kariera tej szkoły, która dziś nosi zaszczytny tytuł jedynego w Polsce Uniwersytetu Morskiego, a któremu nadal patronuje Maryja Niepokalana Gwiazda Morza - zakończył.
Po Eucharystii odczytano listy, które do zgromadzonych skierowali prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Na zakończenie uroczystości minister Marek Gróbarczyk i rektor Uniwersytetu Morskiego Janusz Zarębski otworzyli wystawę poświęconą gen. Józefowi Hallerowi.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00