św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Abp Sławoj Leszek Głódź zaprosił wiernych...
Centralnym punktem obchodów Światowego Dnia Chorego w archidiecezji będzie uroczysta Msza św., połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, którą 11 lutego o godz. 10 w katedrze oliwskiej odprawi abp Sławoj Leszek Głódź.
W skierowanym do parafii piśmie gdańskiej kurii znalazła się zachęta nie tylko do przekazania jego treści wszystkim chorym i starszym, ale także apel o umożliwienie dotarcia zainteresowanym do bazyliki katedralnej, poprzez zorganizowanie dla nich odpowiednich środków transportu.
Szczególne zaproszenie do wspólnej modlitwy metropolita skierował do chorych i starszych, wolontariuszy, środowisk medycznych oraz kapłanów, a zwłaszcza kapelanów szpitali i domów opieki zdrowotnej. 


- Mówi się, że w Polsce 15 proc. społeczeństwa to osoby niepełnosprawne - podkreśla ks. Stanisław Łada.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Tegoroczne obchody Światowego Dnia Chorego wiążą się także z 15. rocznicą istnienia w archidiecezji Centrum Ochotników Cierpienia - jednego z duchowych dzieł, którym początek dał bł. ks. Luigi Novarese.
Członkowie, wolontariusze i sympatycy Ochotników Cierpienia spotkają się już 10 lutego o godz. 15 w kaplicy św. Wojciecha przy sopockiej parafii "Gwiazdy Morza" (ul. Chopina 16A), by Eucharystią uczcić przeżywany jubileusz. Natomiast wieczorem 11 lutego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej specjalnie dla nich wystąpi zespół "Mazowsze".
- W naszej wspólnocie uczymy się, że chorzy są podmiotami, a nie przedmiotami, którymi trzeba się opiekować. Te wspólnoty często prowadzą sami niepełnosprawni. I doskonale sobie z tym radzą - mówi ks. prał. Stanisław Łada, diecezjalny duszpasterz chorych i niepełnosprawnych.
O działalności Centrum Ochotników Cierpienia, duszpasterstwie chorych oraz wierszach pisanych nosem na klawiaturze komputera przeczytamy w najbliższym, 6. numerze Gościa Gdańskiego, w wywiadzie udzielonym naszemu tygodnikowi przez ks. Stanisława Ładę.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00