Kilkadziesiąt duchownych reprezentujących...
Eucharystię sprawował abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, bp Wiesław Szlachetka, kapłani zakonni z gospodarzami świątyni o. cystersami, kapłani gdańskiej kurii i  Gdańskiego Seminarium Duchownego. - W życiu kościoła i społeczeństwa potrzebni są ludzie zdolni do całkowitego poświęcenia się Bogu i bliźnim. Kościół nigdy nie może sie wyrzec życia konsekrowanego, ponieważ w szczególny sposób ukazuje ono jego oblubieńczą naturę. Z tego życia rodzi się moc i zapał do głoszenia Ewangelii na całym świecie, wśród wszystkich narodów. Za to przychodzi czasem zapłacić najwyższą cenę jak stało się z młodymi franciszkanami w Peru - mówił metropolita.
Najważniejszymi cechami życia konsekrowanego, jak mówił hierarcha, powinny być miłość, wierność i jedność. Osoby konsekrowane, w dzisiejszych czasach, w kulturze tymczasowości, muszą świadczyć, że w Chrystusie można odnaleźć prawdziwą miłość. Wierność musi przejawiać się w postawie wierności wobec Boga, ale także wobec własnego powołania. - W duchu roku 100-lecia odzyskania niepodległości trzeba przypominać o tych postawach wierności wielu sióstr, braci, ojców zakonnych. Powstania, zsyłki, powstanie warszawskie, Piaśnica. To w tych wydarzeniach brali oni udział i za swą wierność płacili życiem - mówił abp Głódź. Wskazał także na potrzebę budowania jedności, zarówno w społeczeństwie i w kościele. - By mówić jednym językiem i jednym sercem - dodał metropolita. Na zakończenie wyraził wdzięczność wszystkim osobom życia konsekrowanego z terenu archidiecezji i życzył m. in. bożej radości i pocieszenia w trudnościach współczesnych czasów.
W archidiecezji gdańskiej działa 21 zgromadzeń męskich i 40 zgromadzeń żeńskich. Są trzy zgromadzenia kontemplacyjne: dwa domy karmelitanek bosych, jeden monastyr betlejemitek i klasztor benedyktynek w Żarnowcu. - Ogółem w diecezji gdańskiej jest około 400 kobiet konsekrowanych, 220 kapłanów oraz 40 braci zakonnych i nowicjuszy, w tym 4 jezuitów - mówił po uroczystości o. Janusz Warzocha SJ, wikariusz biskupi ds. zakonów.
O. Jerzy Kotowski OMI nie wyobraża sobie innej drogi w swym życiu. Decyzję o wstąpieniu do zakonu podjął 13 lat temu i pracował m. in. na misji na Białorusi. - Zostałem pociągnięty przez Chrystusa i Maryję. Życie radami ewangelicznymi jest pasją, która daje moc do życia i działania - mówił o. Jerzy.