św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Franciszek przyjął i pobłogosławił załogę Rejsu...
Audiencja miała miejsce w sobotę rano w siedzibie nuncjatury w dzielnicy ambasad w Panamie. Jeszcze przed spotkaniem z papieżem, w sali audiencyjnej załogę "Daru Młodzieży" powitał abp Mirosław Kowalczyk, nuncjusz papieski w Panamie oraz abp, prymas Panamy. Kilka minut później 40-osobowa reprezentacja załogi na czele z Markiem Gróbarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i prof. Januszem Zarębskim, rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni spotkała się z papieżem Franciszkiem. - Bardzo się cieszę, że mogę Was osobiście poznać. Znam historię Waszego rejsu i teraz mam okazję usłyszeć osobiście Wasze relacje. Miło widzieć tak wielu młodych ludzi, studentów, którzy chcą swoje życie związać z morzem - rozpoczął audiencję Franciszek.
Następnie papież wysłuchał wystąpienia prof. Janusza Zarębskiego. Rektor UM w Gdyni przedstawił gości z Polski i przekazał papieżowi prezenty: obraz autorstwa polskiego malarza Marka Czarneckiego, przedstawiający "Dar Młodzieży" z inskrypcją "Noli timere! Duc ad altum!" (Nie bój się! Wypłyń na glębię!), album fotograficzny dokumentujący dotychczasowe etapy Rejsu Niepodległości i czapkę polskiego kapitana floty handlowej wraz z certyfikatem.
Następnie papież wysłuchał po hiszpańsku relacji , członkini załogi "Daru Młodzieży", o Rejsie Niepodległości. - Ojcze Święty, płynęliśmy do Ciebie przez pół świata. Nie dotarlibyśmy tutaj, gdyby naszym kapitanem nie była Jezus Chrystus, a Maryja - naszą Stellą Maris - mówiła Małgorzata Malinowska, opiekun praktyk Wydziału Mechanicznego gdyńskiej uczelni. Franciszek życzył pomyślnego zakończenia rejsu żaglowca: "Płyńcie zawsze bezpiecznie do celu". Na zakończenie audiencji wraz z uczestnikami odmówił "Pozdrowienie anielskie". - I pamiętajcie! Módlcie się za mnie, proszę! - dodał papież. 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00