św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Przyszliśmy na modlitwę, bo tu jest nadzieja...
W bazylice Mariackiej abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył uroczystej Mszy św. w intencji zamordowanego prezydenta Gdańska.
- Modlitwą Kościoła żegnamy dziś prezydenta Pawła Adamowicza. Zwracamy się do jego najbliższych: małżonki, córek, rodziców, brata i przyjaciół. Niech Bóg otrze z waszych oczu każdą łzę. Wierzymy w wieczną szczęśliwość i nagrodę - rozpoczął abp Sławoj Leszek Głódź.
Na wspólnej modlitwie spotkała się w rodzina zmarłego prezydenta, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, lider PO Grzegorz Schetyna i Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydent Gdańska, senatorowie, posłowie, samorządowcy, harcerze, organizacje pozarządowe, delegacje ze szkół, urzędnicy, a także tłumy mieszkańców Gdańska.

- Wiele w te dni powiedziano o nim, o tym, co wypełniło jego życie. Wszystko to splatamy serdeczną modlitwą. Zmarły prezydent wypełnił intensywnie przestrzeń naszego miasta swoją nieprzeciętną aktywnością, zwłaszcza jako jego włodarz. Angażował się w różne obszary życia. Jak wielu gdańszczan, kochał bazylikę Mariacką, w której spocznie - powiedział bp Zieliński.
- Kwintesencją jego życia stały się ostatnie słowa, które wypowiedział: "Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem", a także tłumnie żegnający go gdańszczanie - dodał biskup.
- Wiara skłania nas do dziękczynienia za dobro, bo jak pokazuje logika chrześcijańskiej miłości, zło należy dobrem zwyciężać. A historia pokazuje, że nawet z największych dramatów człowiek potrafi wyprowadzić dobro - mówił bp Zieliński.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego i orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Na początku Mszy św. muzycy wykonali Requiem Mozarta.
Do północy, kiedy świątynia zostanie zamknięta, będzie trwało jeszcze modlitewne czuwanie przy trumnie. Ponowne otwarcie Bazyliki zaplanowano na sobotę na 10.00.
W południe rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia.
 
 
 Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00