św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Przedstawiamy plan piątkowych i sobotnich...
Najważniejsza informacja: sobotnia uroczystość w bazylice Mariackiej ma charakter zamknięty - obowiązują zaproszenia. Mieszkańcy będą mogli obejrzeć uroczystą Mszę św. na telebimie. Będzie także można przyjąć Komunię św.
W piątek i sobotę w Gdańsku uruchomiono darmową komunikację miejską (tramwaje, autobusy) - władze Gdańska proszą wszystkich o korzystanie z transportu zbiorowego.
Piątek, 18 stycznia 2019
godz. 16.00 - na Placu Solidarności rozpocznie się formowanie konduktu pogrzebowego.
godz. 17.00 - kondukt wyrusza z Europejskiego Centrum Solidarności do Bazyliki Mariackiej
Kondukt, który będzie miał formę procesji liturgicznej, będzie mijał miejsca związane z życiem i działalnością śp. Pawła Adamowicza. Przejdzie ulicami: Doki, Łagiewniki, Stolarską, Podwale Staromiejskie, Pańską, Węglarską, Piwną i dotrze do głównego wejścia bazyliki.
Porządek procesji będzie następujący: krzyż i świece, orkiestra, sztandary, duchowieństwo, samochód z trumną śp. prezydenta Miasta Gdańska, rodzina, współpracownicy i mieszkańcy miasta.
We wszystkich kościołach Starego i Głównego Miasta, w czasie przemarszu konduktu w godz. 17.30-17.45 będą biły dzwony.
O godz. 18.00-18.15 rozpocznie się Msza św. w bazylice Mariackiej pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego z towarzyszącymi biskupami i kapłanami. Msza św. będzie transmitowana przez Radio Gdańsk, w telewizjach i na portalu gdansk.pl.
Oprawę muzyczną Mszy św. żałobnej poprowadzą: Polska Filharmonia Bałtycka i Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis.
Po zakończeniu Mszy św. trumna śp. Pawła Adamowicza zostanie wystawiona w bazylice do godz. 24.00 - mieszkańcy będą mieli okazję pożegnać prezydenta.
Sobota, 19 stycznia 2019
godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa (uroczystość o charakterze zamkniętym -obowiązują wyłącznie zaproszenia). W uroczystości wezmą udział m. in. Andrzej Duda, prezydent RP i Mateusz Morawiecki, premier RP.
Urna z prochami śp. Pawła Adamowicza zostanie złożona w niszy w kaplicy św. Marcina przy Sali Rajców w bazylice Mariackiej. Zostanie umieszczona za przeszkloną instalacją, tak by była widoczna dla odwiedzających świątynię. Oprawę muzyczną prowadzą Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis i Cappella Gedanensis.
Dla mieszkańców Gdańska i gości przewidziano transmisję Mszy św. w mediach (Radio Gdańsk, telewizje oraz portal gdansk.pl) oraz przygotowano miejsca transmisji na telebimach. Znajdują się one w następujących lokalizacjach:
- Ulica Długa i Długi Targ. Dojście będzie możliwe ze wszystkich kierunków z wyłączeniem: Bramy Zielonej (Most Zielony), ul. Powroźniczej i ul. Pocztowej;
- Targ Węglowy: Bez ograniczeń w zakresie dojścia;
- Park Świętopełka: Bez ograniczeń w zakresie dojścia;
- Ołowianka: Bez ograniczeń w zakresie dojścia.
Ze względu na rzesze wiernych Komunia św. będzie udzielana tylko wewnątrz świątyni. Po zakończeniu Eucharystii wierni będą mogli przyjąć Komunię św. w następujących kościołach, gdzie kapłani będą pełnić dyżury:
bazylika św. Brygidy – ul. Profesorska 17,
kościół św. Elżbiety (Księża Pallottyni) – ul. Elżbietańska 1,
kościół św. Józefa (Ojcowie Oblaci) - ul. Elżbietańska 9/10,
kościół św. Katarzyny (Ojcowie Karmelici) - ul. Profesorska 3,
kościół św. Bartłomieja (Bracia Kapucyni) – Zaułek św. Bartłomieja 1,
kaplica królewska przy Bazylice Mariackiej.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00