św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

To ostatnie, 4. spotkanie przed oficjalnymi...
Zaproszono na nie wszystkich gdańszczan, ale przede wszystkim wszystkie gdańskie organizacje, stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje, które współpracowały z prezydentem Adamowiczem.
Za życia Pawła Adamowicza, w pierwszych tygodniach stycznia odbywał on spotkanie obywatelskie z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych w gdańskiej Filharmonii. Organizatorzy wydarzenia nawiązują do tej tradycji.
Miejscem spotkania jest teren przy napisie "Gdańsk", obok kładki przez Motławę na wyspę Ołowianka - jedno z ulubionych miejsc prezydenta Pawła Adamowicza. Na Ołowiance są już tłumy gdańszczan z flagami miasta z kirem.
- Byliśmy pożegnać prezydenta w ECS, a teraz postanowiliśmy, że zapalimy znicz jeszcze w tym miejscu. To taki nasz sposób na uhonorowanie tego tragicznie zmarłego człowieka - mówi pani Krystyna, która na spotkanie przyszła z mężem.
Pani Beata przyprowadziła swoje dwie córki - Lenę i Kasię. - Nie wyobrażam sobie tego, co w tym momencie musi przeżywać rodzina prezydenta Adamowicza. Mnie serce pękłoby na pół. Myślami i modlitwą jestem z nimi - mówi kobieta.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00