św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Różaniec i nabożeństwo za spokój duszy...
W poniedziałek kilka tysięcy gdańszczan uczciło swego zamordowanego prezydenta Mszą św. i ekumeniczną modlitwą w największej świątyni Gdańska. Modlitwy będą kontynuowane codziennie. - O godz. 17 zapraszam wszystkie osoby, które chcą się włączyć w modlitwę za duszę naszego prezydenta i w ten sposób dać wyraz pamięci o nim. Mszę św. i modlitwę różańcową będziemy odprawiać aż do dnia pogrzebu - mówi ks. Ireneusz Bradtke, proboszcz bazyliki.
Świątynia może być miejscem spoczynku prezydenta Gdańska. - Śp. Paweł Adamowicz był osobą wierzącą, nie wstydził się wiary, praktykował. Teraz zadanie, które stoi przed nami - umarłych pogrzebać, godnie i w ciszy. Rozważany jest pochówek w bazylice Mariackiej. Pani Magda i pan Piotr [żona i brat - przyp. red.] przekażą komunikaty. Najprawdopodobniej będzie to sobota - mówi abp Sławoj Leszek Głódź.
W największej ceglanej świątyni na świecie, wśród 6 tys. pochowanych gdańszczan jest kilkudziesięciu burmistrzów miasta. Zgodnie z historycznymi przekazami, pierwszymi pochowanymi w bazylice Mariackiej włodarzami byli Konrad Leczkow i Albert Hecht, zamordowani przez Krzyżaków. Miało to miejsce jeszcze w czasie budowy kościoła w 1411 r.
Mszę św. za duszę Pawła Adamowicza odprawią także gdańscy dominikanie. Kilka miesięcy temu prezydent wsparł ich, finansując naprawy po zamknięciu bazyliki św. Mikołaja, z uwagi na możliwą katastrofę budowlaną. Liturgia zostanie odprawiona w niedzielę 19 stycznia o godz. 19.30 w kościele św. Katarzyny.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00