św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kilkadziesiąt osób wysłuchało w wieczór święta...
Artyści wykonali 12 świątecznych utworów przygotowanych w programie pt. „Heaven. Kiedy Niego zstępuje na Ziemię". Były m .in. utwory „All I Want For Christmas Is You" z repertuaru Mariah Carey czy nieśmiertelny „Last Christmas" zespołu Wham. Chór Music Everywhere to grupa entuzjastów wspólnego śpiewu oraz jeden z najmłodszych i najprężniej rozwijających się chórów w Trójmieście. Zespół powstał w październiku 2010 roku pod nazwą chór Sceny Muzycznej Gdańsk, a od stycznia 2016 roku przyjął nazwę chór Music Everywhere. W jego skład wchodzą studenci, uczniowie oraz młodzi ludzie czynni zawodowo, których połączyła pasja śpiewania. Dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym chóru jest Beata Śnieg, absolwentka dyrygentury chóralnej w klasie ad. dr hab. Aleksandry Grucza-Rogalskiej, a dziś pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku. W repertuarze ponad 50-osobowego zespołu znajdują się dzieła współczesnej muzyki rozrywkowej, świeckiej, sakralnej oraz ludowej.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00