św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- W tych prostych kolędach zawiera się cały...
Rodzina Pospieszalskich zaprosiła mieszkańców Trójmiasta na niecodzienne wydarzenie. W wypełnionym po brzegi kościele ojców franciszkanów w Gdyni na Wzgórzu św. Maksymiliana wystąpili przedstawiciele kilku pokoleń tych dobrze znanych muzyków.
Okazją do spotkania był koncert kolęd. Uczestnicy tej muzycznej uczty mieli okazję usłyszeć polskie kolędy i pastorałki w autorskich opracowaniach. Podstawą były jednak klasyczne wersje, chociaż nie zabrakło ani folkowych klimatów, ani żywiołowych jazzowo-rockowych aranżacji.
- Kolędy od wieków towarzyszyły narodowi polskiemu. To swoisty fenomen. Żadna inna kultura nie wytworzyła tak wielkiego bogactwa śpiewów bożonarodzeniowych. Ani Francuzi, ani Włosi, ani katolicy w innych krajach nie stworzyli takiej liczby kolęd, pastorałek i kantyczek, jak Polacy - wyjaśnia J. Pospieszalski.
Publiczność miała więc okazję zaśpiewać razem z muzykami m.in. "Wśród nocnej ciszy", "Nie było miejsca dla ciebie", "Przybieżeli do Betlejem", "Jezus malusieńki" czy "Pójdźmy wszyscy do stajenki".
Tym razem na scenie pojawiło się ponad 10 muzyków z rodziny Pospieszalskich, która od lat przemierza Polskę i nie tylko ze swoimi kolędowymi koncertami.
- Śpiewamy i gramy od Bożego Narodzenia w ramach dużej trasy, bo w sumie będzie to 21 koncertów. Z kolędami i pastorałkami dotrzemy aż na Litwę i Łotwę, gdzie jest wielu Polaków - podkreśla muzyk.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00