św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Mechaniczne, statyczne albo żywe - szopki...
Szopki bożonarodzeniowe to tradycja franciszkańska. Święty Franciszek z Asyżu po raz pierwszy przygotował inscenizację szopki betlejemskiej w 1223 r. w Greccio niedaleko Rzymu. Od tego momentu jego współbracia rozprzestrzenili żłóbki w najróżniejszych postaciach po całym świecie. Również w Trójmieście, gdzie franciszkanie przygotowują je tradycyjnie w kościele pw. Świętej Trójcy. Są to dwie szopki - pierwsza z nich, na dziedzińcu, to żywa szopka, w której, poza figurą Dzieciątka Jezus, znajdują się zwierzęta: gęsi, kucyk, kozy i owce.
Druga, obiekt zachwytów dzieci, znajduje się w bocznej nawie kościoła. To szopka ruchoma, w której pośród miniatur gdańskich zabytków, jak bazylika Mariacka czy Ratusz Głównego Miasta, porusza się kilkadziesiąt figur postaci związanych z miastem.
Warto również odwiedzić szopkę w sanktuarium MB Fatimskiej na Żabiance. Ksiądz Adam Kołkiewicz przygotował tam szopkę przedstawiającą Betlejem z czasów Jezusa. Jest mechaniczna i pełna detali żyjącego miasta. 


U gdańskich zmartwychwstańców żywa szopka będzie działać jeszcze po święcie Trzech Króli

Piotr Piotrowski /Foto Gość


Do odwiedzenia żywej szopki, która będzie działać do 13 stycznia przyszłego roku, zachęcają również zmartwychwstańcy posługujący w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w gdańskiej Strzyży. Na wzniesieniu przy świątyni, w drewnianej stajence zadomowiły się gospodarskie zwierzęta. - Są gęsi, gołębie, owce i osioł, który lubi szczypnąć odwiedzających. Nasi parafianie i goście przychodzą tu całymi rodzinami, robią zdjęcia, ale pewnie też rozważają narodzenie Jezusa - mówi ks. Arkadiusz Kita, wikariusz parafii.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00