św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kilkadziesiąt osób złożyło w czasie uroczystej...
- Bóg wielki i potężny, zamknął się w człowieku, stał się malutki. W ten sposób podkreślił też jak ważny jest człowiek. Ten człowiek jest ważny, kiedy jest komórką, embrionem, płodem, niemowlakiem, dzieckiem, dorosłym, aż do śmierci. Od chwili stania się pod sercem matki aż do spotkania z Bogiem. Człowiek jest dla Boga świętym - mówił w homilii ks. Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki św. Brygidy.
W tym kościele, 28 grudnia wieczorem, odbyła się uroczysta celebracja Święta Młodzianków Męczenników, ustanowionego na pamiątkę Rzezi Niewiniątek, biblijnego wydarzenia opisanego w Ewangelii św. Mateusza i w "Dawnych dziejach Izraela" Józefa Flawiusza.
W czasie liturgii kilkadziesiąt osób złożyło przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa ona dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
- Dobrze, że potraficie pochylić się nad tymi, którzy nie mogą się bronić. Bronicie słabszych, bezbronnych. Dziś przez adopcję, chcecie dodatkowo stać na straży ich życia - zwrócił się do duchowych rodziców ks. L. Kowalski.
Po Mszy św. z kościoła św. Brygidy wyruszyła tradycyjna procesja ze świecami i lampionami do Bazyliki Mariackiej, gdzie wierni przy figurze Matki Bożej Pięknej Madonny Gdańskiej odśpiewali suplikacje wraz z ks. Ireneuszem Bradtke, proboszczem bazyliki i ks. Ludwikiem Kowalskim.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00