św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Jesteśmy świadkami, jak docierają do nas...
Tegoroczny opłatek kapłanów archidiecezji gdańskiej był nie tylko okazją do wymiany wielu serdeczności. Metropolita, który przewodniczył spotkaniu, podsumował powojenne doświadczenia polskiego Kościoła oraz wskazał na tendencje, jakich doświadcza wspólnota wiernych.
- Należę do pokolenia, któremu przyszło żyć jeszcze we wczesnym PRL, pamięta czasy postpeerelowskie oraz ponad trzydziestoletnie przemiany ustrojowe. W roku 1958 do naszej szkoły na spotkanie z nauczycielami i uczniami przyjechał ksiądz. To było coś nowego, oczekiwanego od czasu wojny. A potem znów przyszły te ciemne chmury. Dopiero rok 1980 przyniósł jutrzenkę. Później po 1989 roku nikt nie mówił o świeckości państwa. Ludziom towarzyszyło naturalne pragnienie bycia we wspólnocie w Kościele i z kapłanami - wspominał metropolita.
- Przez lata PRL wszystkie trendy przychodziły ze Wschodu, jako owoc rewolucji październikowej. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak docierają do nas tendencje liberalne z zachodu. Niechęć do Kościoła pochodząca jeszcze z rewolucji francuskiej oraz ateizm połączony z wrogością. A wrogość do Kościoła łączy się tutaj z nienawiścią do kapłanów. Wiąże się to z przypisywaniem im wszelkiej grzeszności. Można powiedzieć, że to jest swoista klasyka - diagnozował hierarcha. Podkreślał także, że obecnie polscy biskupi stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami i zadaniami duszpasterskimi.
Metropolita zaznaczał także teologiczną głębię licznych polskich kolęd, oraz wyjątkowe miejsce Bożego Narodzenia w życiu Polaków. - Dzięki twórcom polskiej kultury, tradycji i obrzędowości spotkania opłatkowe wpisane są głęboko w naszą polską tożsamość. Wspólnota Kościoła przeżywa w sposób szczególny noc Bożego Narodzenia. Nawet ci, którzy nie mają łaski wiary, przeżywają ten czas w sposób wyjątkowy - mówił metropolita.
Wiele miejsca w słowie biskupa zajęły także serdeczne podziękowania za sumienną pracę duszpasterską złożone na ręce biskupów pomocniczych i uczestniczących w uroczystości kapłanów. Wśród wymienionych instytucji diecezjalnych znalazły się Gdańskie Seminarium Duchowne, Trybunał Metropolitalny, Caritas oraz redakcje Radia Plus i Gościa Niedzielnego.
W imieniu kapłanów życzenia arcybiskupowi i biskupom pomocniczym złożył ks. kan. Henryk Hildebrandt, proboszcz parafii św. ap. Piotra i Pawła w Orlu. Podziękował w nich metropolicie za "przewodzenie kapłanom oraz przepiękną lekcję miłości ojczyzny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00